Bài toán về tổng và tỉ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

            Trung bình cộng của 3 số là 85. Nếu thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số thứ hai thì được số thứ nhất, nếu gấp 4 lần số thứ hai thì được số thứ ba. Tìm 3 số đó.

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Toán dân gian bằng thơ | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Bài toán về tổng và tỉ, Toán dân gian bằng thơ. Trung bình cộng của 3 số là 85. Nếu thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số thứ hai thì được số thứ nhất, nếu gấp 4 lần số thứ hai thì được số thứ ba. Tìm 3 số đó.

https://tailieuhoctap.com/baiviettoandangianbangtho/bai-toan-ve-tong-va-ti.0otz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan