MỘT SỐ TÁC PHẨM NẰM TRONG CẤU TRÚC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2018! 🌟

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

MỘT SỐ TÁC PHẨM NẰM TRONG CẤU TRÚC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2018! 🌟
Các mem lưu về để học từ từ nhé!
🎈LỚP 11. 🤓 🤓 🤓
1. Chữ người tử tù
2. Chí PhèO
3. Từ ấy
4. Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài
5. Tương tư 
6. Hai đứa trẻ
7. Đây thôn vĩ dạ
8. vội vàng
9.Chiều tối
10. Tràng giang

🎈LỚP 12. 🤓 🤓 🤓
1. Tuyên ngôn Độc lập
2. Tây Tiến 
3. Việt Bắc 
4. Sóng 
5. Người lái đò sông Đà 
6. Ai đã đặt tên cho dòng sông? 
7. Vợ nhặt 
8. Vợ chồng A Phủ 
9. Rừng xà nu 
10. Chiếc thuyền ngoài xa 
11. Hồn Trương Ba, da hàng thịt
🎈NHỮNG TÁC PHẨM CHỈ ÔN THI GIỮA KỲ VÀ CUỐI KỲ, KHÔNG RA THI THPTQG 2018.
1. Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong nền văn nghệ dân tộc (Không có đề thi nào bài này) 
2. Đàn ghi ta của Lorca (GDTX không học)
3. Tiếng hát con tàu (Đọc thêm, không ra thi)
4. Những đứa con trong gia đình (GDTX không học)
5. Một người Hà Nội (Đọc thêm, không ra thi)

fountainpen1854169_960_720

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Tin tức | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

MỘT SỐ TÁC PHẨM NẰM TRONG CẤU TRÚC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2018! 🌟, Tin tức. MỘT SỐ TÁC PHẨM NẰM TRONG CẤU TRÚC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2018! 🌟 Các mem lưu về để học từ từ nhé! 🎈LỚP 11. 🤓 🤓 🤓 1. Chữ người tử tù 2. Chí PhèO 3. Từ ấy 4. Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài 5. Tương tư 6. H

https://tailieuhoctap.com/baiviettintuc/mot-so-tac-pham-nam-trong-cau-truc-de-thi-thpt-quoc-gia-2018.o83v0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan