toán về tổng tỉ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

Tổng của 3 số là số lớn nhất trong cấc số có 3 chữ số. Số thứ nhất bằng 2/3 só thứ hai. Số thứ hai bằng 3/4 số thứ ba. Tìm ba số đó?

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Tin học 6 | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

toán về tổng tỉ, Tin học 6. Tổng của 3 số là số lớn nhất trong cấc số có 3 chữ số. Số thứ nhất bằng 2/3 só thứ hai. Số thứ hai bằng 3/4 số thứ ba. Tìm ba số đó?..

https://tailieuhoctap.com/bai-viet/toan-ve-tong-ti.eipo0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan