Toán hiệu và tỉ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

Hiện nay tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Trước đây 6 năm tuổi cha gấp 13 lần tuổi con. Tính số tuổi hiện nay của mỗi người?

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Tin học 6 | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Toán hiệu và tỉ, Tin học 6. Hiện nay tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Trước đây 6 năm tuổi cha gấp 13 lần tuổi con. Tính số tuổi hiện nay của mỗi người?..

https://tailieuhoctap.com/bai-viet/toan-hieu-va-ti.ciuo0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan