Hiệu - tỉ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

Một nhà máy sản xuất trong quý I được số sản phẩm kém quý II 3 lần. Nếu quý I sản xuất tăng lên 152 sản phẩm thì chỉ kém quý II 500 sản phẩm. Tính số sản phẩm nhà máy sản xuất trong mỗi quý?    

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Tin học 6 | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Hiệu - tỉ, Tin học 6. Một nhà máy sản xuất trong quý I được số sản phẩm kém quý II 3 lần. Nếu quý I sản xuất tăng lên 152 sản phẩm thì chỉ kém quý II 500 sản phẩm. Tính số sản phẩm nhà máy sản xuất trong mỗi quý?..

https://tailieuhoctap.com/bai-viet/hieu-ti.nauq0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan