Mộ vua Duy Tân (An Lăng)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .


Vua Duy Tân (chữ Hán: 維新; 19 tháng 91900 – 26 tháng 121945) là vị Hoàng đế thứ 11 của nhà Nguyễn (ở ngôi từ 1907 tới 1916), sau vua Thành Thái.

Khi vua cha bị thực dân Pháp lưu đày, ông được người Pháp đưa lên ngôi khi còn thơ ấu. Tuy nhiên, ông dần dần khẳng định thái độ bất hợp tác với Pháp. Năm 1916, lúc ở Âu châu có cuộc Đại chiến, ông bí mật liên lạc với các lãnh tụ Việt Nam Quang Phục Hội như Thái PhiênTrần Cao Vân, ông dự định khởi nghĩa. Dự định thất bại và Duy Tân bị bắt ngày ngày 6 tháng 5 và đến ngày 3 tháng 11 năm 1916 ông bị đem an trí trên đảo Réunion ở Ấn Độ Dương.

Trong cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939 - 1945) ông gia nhập quân Đồng Minh chống phát xít Đức. Ngày 26 tháng 12 năm 1945, ông mất vì tai nạn máy bay ở Cộng hoà Trung Phi, hưởng dương 45 tuổi.

Ngày 24 tháng 4 năm 1987, thi hài ông được đưa từ đảo Réunion về Việt Nam, rồi đưa về an táng tại Lăng Dục ĐứcHuế cạnh lăng mộ vua cha Thành Thái.


HUẾ - An Lăng - Lăng mộ vua Duy Tân

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Thừa Thiên - Huế | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Mộ vua Duy Tân (An Lăng), Thừa Thiên - Huế. Vua Duy Tân (chữ Hán: 維新; 19 tháng 9, 1900 – 26 tháng 12, 1945) là vị Hoàng đế thứ 11 của nhà Nguyễn (ở ngôi từ 1907 tới 1916), sau vua Thành Thái. Khi vua cha bị thực dân Pháp lưu đày, ông được người

https://tailieuhoctap.com/baivietthuathienhue/mo-vua-duy-tan-an-lang.wcjayq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan