Sự tích tết nguyên tiêu

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .
SỰ TÍCH TẾT NGUYÊN TIÊU 
 
Truyền rằng cung nữ xa quê 
Vào cung không có ngày về cố hương 
Nguyên tiêu đợi nhớ đợi thương 
Mẹ cha xa xót  đoạn trường biệt ly 
Trăng lên cung nữ  nhu mỳ 
Đông Phương Sóc nảy kế y hỏa thần 
Hủy Trường An tối Thượng nguyên 
Vua lệnh cung nữ có quyền rời cung 
Treo lồng đèn đỏ mọi vùng 
Ai ai đều cũng rời cung  ra ngoài 
Nguyên tiêu nết đẹp mày ngài 
Văn nhân thi sỹ  trổ tài ngâm nga 
Thơ ngân thánh thót vang xa 
Trăng thanh gió mát.ngợi ca Vua hiền 
Thả hồn vào đêm Thượng Nguyên 
Nàng Nguyên tiêu - Tết đoàn viên đêm rằm !
18/2/2019 nhằm ngày 14 tháng giêng âm lịch
Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Thơ tôi | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Sự tích tết nguyên tiêu, Thơ tôi. SỰ TÍCH TẾT NGUYÊN TIÊU Truyền rằng cung nữ xa quê Vào cung không có ngày về cố hương Nguyên tiêu đợi nhớ đợi thương Mẹ cha xa xót đoạn trường biệt ly Trăng lên cung nữ nhu mỳ Đông Phương Sóc nảy kế y hỏa thần Hủy Trường An tối Thượng nguyên Vua lệnh cung nữ có quyền rời cung Treo lồng đèn đỏ mọi vùng Ai ai đều cũng rời cung ra ngoài Nguyên tiêu nết đẹp mày ngài Văn nhân thi sỹ trổ tài ngâm nga Thơ ngân thánh thót vang xa Trăng thanh gió mát.ngợi ca Vua hiền Thả hồn vào đêm Thượng Nguyên Nàng Ng

https://tailieuhoctap.com/bai-viet/su-tich-tet-nguyen-tieu.8s740q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khác