Khoe của

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .
KHOE CỦA 
 
Người ta khoe có xe hơi 
Nhà lầu của quý bạn đời giàu sang 
Em đây khoe chút hoa hoang 
Trồng trên đất thoáng trông càng đáng yêu 
Lọ chai nhựa thải vẫn phiêu 
Ôm hoa tỏa sắc đón nhiều vấn vương 
Mất sức hưu trí bé lương 
Chắt chiu gom nhặt đong lường mà vui 
Đời em chỉ có vậy thôi 
Tuổi già cố khỏe ẵm nuôi thân mình!
Thiền thu năng lượng tâm yên 
Giấc mơ khoe của: hoa hiên nhà mình !
25/2/2019
Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Thơ tôi | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Khoe của, Thơ tôi. KHOE CỦA Người ta khoe có xe hơi Nhà lầu của quý bạn đời giàu sang Em đây khoe chút hoa hoang Trồng trên đất thoáng trông càng đáng yêu Lọ chai nhựa thải vẫn phiêu Ôm hoa tỏa sắc đón nhiều vấn vương Mất sức hưu trí bé lương Chắt chiu gom nhặt đong lường mà vui Đời em chỉ có vậy thôi Tuổi già cố khỏe ẵm nuôi thân mình! Thiền thu năng lượng tâm yên Giấc mơ khoe của: hoa hiên nhà mình ! 25/2/2019

https://tailieuhoctap.com/bai-viet/khoe-cua.5s740q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khác