Hương Xuân không tàn

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .
HƯƠNG XUÂN KHÔNG TÀN 
'thể thơ Song Thất lục bát mới bập bẹ mong bạn thơ góp ý '
 
Xuân tàn tưởng là hoa rụng hết 
Nào ngờ mầm nụ dệt hồn quê  
Xanh tươi mơn mởn đam mê 
Tình  xuân còn ấm tràn trề hương thơm
Mai khoe sắc nắng ươm vàng mộng 
Đồng tiền xoè ô  lộng đỏ ươm 
Đam mê Thạch Thảo cánh mềm 
Trắng tinh khôi địa lan em dịu dàng!
Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Thơ tôi | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Hương Xuân không tàn, Thơ tôi. HƯƠNG XUÂN KHÔNG TÀN 'thể thơ Song Thất lục bát mới bập bẹ mong bạn thơ góp ý ' Xuân tàn tưởng là hoa rụng hết Nào ngờ mầm nụ dệt hồn quê Xanh tươi mơn mởn đam mê Tình xuân còn ấm tràn trề hương thơm Mai khoe sắc nắng ươm vàng mộng Đồng tiền xoè ô lộng đỏ ươm Đam mê Thạch Thảo cánh mềm Trắng tinh khôi địa lan em dịu dàng!

https://tailieuhoctap.com/bai-viet/huong-xuan-khong-tan.7s740q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khác