Hương Rười

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .
HƯƠNG RƯỜI!
 
Thân rười hình ống dễ thương 
Kết thành từng đốt vấn vương lòng người 
Bông rười sinh sản tuyệt vời 
Gió lùa vung vãi dạo chơi vẫy vùng 
Hoa bám  trong cát nóng nung 
Rười mọc thành bui thành thung biển rười 
Bảo bùng rễ bám chẳng rời 
Giữa trời bảo cát vẫn tươi xanh màu 
Ngày xưa rười hiếm làm sao 
Bởi ai cũng quý bứt vào dùng ngay 
Kết thành phên che gió lay 
Đan thành từng cái lợp thay ngói hồng 
Trời rét trải nó ra nong
Nằm thiếu chăn chiếu lạnh không dám vào 
Quê tôi mua củi đắt sao 
Rười là chất đốt nhà nào cũng mê 
Lửa rười đỏ lắm đượm ghê
Âm thanh lách  tách  rủ rê nhân tình 
Quê hương ơi Võ Ninh mình
HƯƠNG RƯỜI bám víu bóng hình người xưa !
18/3/2019
Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Thơ tôi | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Hương Rười, Thơ tôi. HƯƠNG RƯỜI! Thân rười hình ống dễ thương Kết thành từng đốt vấn vương lòng người Bông rười sinh sản tuyệt vời Gió lùa vung vãi dạo chơi vẫy vùng Hoa bám trong cát nóng nung Rười mọc thành bui thành th

https://tailieuhoctap.com/baivietthotoi/huong-ruoi.1s740q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khác