Gặp nhau

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .
GẶP NHAU! 
 
Tết Nguyên Tiêu tới rồi kìa 
Hai ông nâng cốc giọt bia say nồng 
Nhắc nhau chớ có phòng không 
Chọn người bầu bạn cho lòng mãi xuân!
Hai ông họ Võ cười rần 
Tai bừng bừng đỏ tim bần thần mơ! 
P/s Chiều nay anh Huyền Dức Vo ghé chơi nhà. Chúc anh vui khỏe sớm chọn một nữa của mình anh nhé
Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Thơ tôi | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Gặp nhau, Thơ tôi. GẶP NHAU! Tết Nguyên Tiêu tới rồi kìa Hai ông nâng cốc giọt bia say nồng Nhắc nhau chớ có phòng không Chọn người bầu bạn cho lòng mãi xuân! Hai ông họ Võ cười rần Tai bừng bừng đỏ tim bần thần mơ! P/s Chiều nay anh Huyền Dức Vo ghé chơi nhà. Chúc anh vui khỏe sớm chọn một nữa của mình anh nhé

https://tailieuhoctap.com/bai-viet/gap-nhau.9s740q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khác