Bát tiên và Bướm

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .
BÁT TIÊN VÀ BƯỚM !
 
Chiều xuống ru hồn thơ !
Bát tiên  cánh vàng  mơ 
Bướm nhỏ cứ ngẩn ngơ 
Say nhụy hoa da diết 
 
 Bàn tay người bấm máy 
Rà rum bấm vội vàng 
Bướm chẳng chút liếc ngang 
Áp mình như keo dính !
22/2/2019
Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Thơ tôi | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Bát tiên và Bướm, Thơ tôi. BÁT TIÊN VÀ BƯỚM ! Chiều xuống ru hồn thơ ! Bát tiên cánh vàng mơ Bướm nhỏ cứ ngẩn ngơ Say nhụy hoa da diết Bàn tay người bấm máy Rà rum bấm vội vàng Bướm chẳng chút liếc ngang Áp mình như keo dính ! 22/2/2019

https://tailieuhoctap.com/bai-viet/bat-tien-va-buom.6s740q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khác