Tăng cường phòng, chống bệnh cúm A/H1N1 và cúm A/H5N1

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .
amano331jx2_120Thực hiện công văn số 42/GD&ĐT-NK ngày 05/4/2011 của Phòng GD&ĐT Hoài Ân v/v tăng cường chỉ đạo phòng, chống bệnh cúm A/H1N1 và cúm A/H5N1, trường TH Ân Phong yêu cầu các giáo viên và các bộ phận triển khai một số nhiệm vụ sau đây:           

            1. Tổ chức tuyên truyền kiến thức và nâng cao ý thức về phòng, chống dịch cúm A/H1N1 và cúm A/H5N1 cho cán bộ giáo viên và học sinh.

           Chủ động trong công tác phối hợp triển khai phòng chống dịch tại trường học với chính quyền địa phương.

            2. Y tế trường học phải xây dựng nội dung cụ thể, lồng ghép kiến thức vào các môn học chính khóa và các hoạt động ngoại khóa, tuyên truyền cảnh báo nguy cơ rác thải, xác động vật vứt bừa bãi là hậu quả truyền nhiễm dịch cúm trong cộng đồng;y tế trường học tăng cường giám sát, phát hiện các trường hợp nghi mắc cúm trong trường học, thông báo cho cơ sở y tế địa phương để kịp thời xử lý.

          * Nội dung tuyên truyền tải tại đây>>


 
Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Thông tin cần biết | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Tăng cường phòng, chống bệnh cúm A/H1N1 và cúm A/H5N1, Thông tin cần biết. Thực hiện công văn số 42/GD&ĐT-NK ngày 05/4/2011 của Phòng GD&ĐT Hoài Ân v/v tăng cường chỉ đạo phòng, chống bệnh cúm A/H1N1 và cúm A/H5N1, trường TH Ân Phong yêu cầu các giáo viên và các bộ phận triể

https://tailieuhoctap.com/bai-viet/tang-cuong-phong-chong-benh-cum-a-h1n1-va-cum-a-h5n1.3p1wwq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan