Họp CĐCS tháng 5.2016 và nộp báo cáo Công đoàn cuối năm học 2015-2016

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

tb_pgd

Tên người giao việc:
Lê Thị MỹNgọc
Tên công việc: HỌP CĐCS THÁNG 5/2016; NỘP BÁO CÁO CÔNG ĐOÀN CUỐI NĂM
Người chịu trách nhiệm chính: Lê Thị MỹNgọc
Nội dung công việc: KÍNH GỞI : CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC TRƯỜNG

MỜI CTCĐ CÁC TRƯỜNG DỰ HỌP CĐ THÁNG 5/2016
THỜI GIAN : 14H NGÀY 11/5/2016
ĐỊA ĐIỂM PGD&ĐT

*QUY ĐỊNH CÁC LOẠI BÁO CÁO TỔNG KẾT:
1. BC tổng kết NH + Bảng điểm CĐCS vững mạnh+ Thống kê số liệu tổ chức CĐ
2. BC UBKT + Bảng điểm UBKT
3. BC phong trào X-S-Đẹp + Bảng điểm
4. BC thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo….sáng tạo”, kèm Tổng hợp kết quả 
5. Hồ sơ đơn vị văn hóa
6. BC số liệu tổ chức Nữ công; BC kết quả bình xét nữ 2 giỏi NH 2015-2016
 Tất cả các hồ sơ nộp chậm nhất 16/5/2016
Độ khẩn : Bình thường  - 
Ngày hoàn thành dự kiến: 09/05/2016
Tình trạng công việc: Chưa hoàn thành
Tập tin đính kèm:
Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Thông báo của PGD | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Họp CĐCS tháng 5.2016 và nộp báo cáo Công đoàn cuối năm học 2015-2016, Thông báo của PGD. Tên người giao việc: Lê Thị MỹNgọc Tên công việc: HỌP CĐCS THÁNG 5/2016; NỘP BÁO CÁO CÔNG ĐOÀN CUỐI NĂM Người chịu trách nhiệm chính: Lê Thị MỹNgọc Nội dung công việc: KÍNH GỞI : CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁ

https://tailieuhoctap.com/baivietthongbaocuapgd/hop-cdcs-thang-5-2016-va-nop-bao-cao-cong-doan-cuoi-nam-hoc-2015-2016.ssal0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khác