LỊCH CÔNG TÁC THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

 SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             ____________________                                            _____________________________

               Số:   22   / TB – THPT                      Tân Châu, ngày 30 tháng  03  năm 2018

                                                      

THÔNG BÁO

Lịch công tác thi THPT quốc gia năm 2018

------------

THỨ

Ngày/

tháng

Nội dung công việc

Phân công

thực hiện

Ghi chú

Ba

3/4

Học sinh 12 chụp ảnh làm hồ sơ thi

GVCN,HS,PHT

10h30

Sáu

6/4

Hướng dẫn viết hồ sơ đăng ký  dự thi THPT quốc gia 2017, lớp 12C1, 12C2 (phòng Lý)

N.Hải,GVCN,

BGH,HS

15h45

Bảy

7/4

Tập huấn nghiệp vụ thi cho CBGV

HT,CBGV

8h30

Hướng dẫn viết hồ sơ đăng ký  dự thi THPT quốc gia 2017, lớp 12C3, 12C4 (phòng Lý)

N.Hải,GVCN,

BGH,HS

9h30

CN-Năm

8/4-12/4

Học sinh viết hồ sơ ĐKDT

Học sinh

 

Sáu

13/4

Học sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi cho GVCN để kiểm tra, rà soát thông tin trước khi nhập liệu

GVCN, HS

Buổi sáng

Hai-Tư

16/4-18/4

Nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT

Tổ tiếp nhận HS và nhập liệu

 

Năm

19/4

In danh sách thí sinh ĐKDT

N.Hải

 

Sáu

20/4

Học sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách

BGH,GVCN,HS

 

Bảy

21/4

Kiểm tra chéo hồ sơ 12 giữa các lớp lần 1

GVCN,BGH

7h30

9/5

GVCN hoàn thành vào học bạ 12

GVCN

Trước 11h00

GVBM hoàn thành ký học bạ 12

GVBM

trước 17h00

Năm

10/5

Ký duyệt học bạ 12

HT, Khuyên

8h00

Nhập dữ liệu xét công nhận TN

Tổ nhập liệu, GVCN

8h00

Kiểm tra chéo hồ sơ giữa các lớp lần 2, tập hợp, hoàn chỉnh hồ sơ 12

GVCN,BGH

13h30

Sáu-Bảy

11/5-12/5

Kiểm tra chéo hồ sơ 12 giữa các trường

Theo phân công

 

Ba

15/5

Hoàn thiện thông tin thí sinh, bàn giao hồ sơ, danh sách và phiếu ĐKDT cho Sở

BGH, N.Hải, Khuyên

 

Ba-Bảy

15/5-19/5

Thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về Sở GDĐT (nếu có)

HS,N.Hải

 

Sáu

1/6

Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Hiệu trưởng

8h00

Hai

4/6

Sinh hoạt quy chế dự thi cho thí sinh

HT,GVCN

7h00

Năm

7/6

In và trả giấy báo dự thi cho thí sinh

HT,N.Hải

8h00

CN-Tư

24/6-27/6

Tham gia dự thi

Học sinh

 

11/7

Công bố kết quả thi

BGH,N.Hải,VP

 

 

11/7-18/7

Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo (nếu có)

N.hải,BGH

 

Năm

19/7

Chuyển dữ liệu phúc khảo cho Sở GDĐT (nếu có)

N.Hải, PHT

 

 

19/7-26/7

Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến (Lưu ý: sau 17h00 ngày 26/7 hệ thống sẽ tự động khóa)

Học sinh

 

 

19/7-27/7

Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (Lưu ý: sau 17h00 ngày 27/7 không nhận)

Học sinh

 

Năm

19/7

Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các hồ sơ có liên quan cho học sinh

BGH,N.Hải,VP

 

Gửi giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh

N.Hải,BGH

 

Sáu

29/7

Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau khúc khảo (nếu có)

BGH,N.Hải

 

 

6/8

Các trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1

Các Đại học

 

 

12/8

Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1

Học sinh

Trước 17h00, tính theo dấu bưu điện

 

Trên đây là kế hoạch công tác thi THPT quốc  năm 2018. BGH nhà trường đề nghị CBGV, học sinh và các bộ phận trong trường có liên quan nghiêm túc thực hiện. GVCN các lớp 12 có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở và hướng dẫn học sinh. Những vấn đề chưa rõ, cần tư vấn, giải đáp CBGV và học sinh liên hệ BGH và tổ nhập liệu hồ sơ để được hướng dẫn.

                                                                                HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

-          Sở GD&ĐT (để bc);

-          BGH (theo dõi, chỉ đạo);                                                                    

-          CTCĐ,BTĐT (phối hợp);

-         GVCN,HS (thực hiện);                                        Lê Quang Nhã

-          Lưu VT.                                                                                               

 

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Thông báo | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

LỊCH CÔNG TÁC THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018, Thông báo. SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________ _____________________________ Số: 22 / TB – THPT Tân Châu, ngày 3

https://tailieuhoctap.com/baivietthongbao/lich-cong-tac-thi-thpt-quoc-gia-nam-2018.cotz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan