LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 6,7 NĂM 2018

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             ____________________                                              ____________________________

               Số:   57   / KH – THPT                       Tân Châu, ngày 28 tháng  05  năm 2018

                                                      

KẾ HOẠCH

Công tác tháng 6+7 năm 2018

------------

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1.   Công tác tổ chức:

-   Hoàn thành hồ sơ đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn cấp trưởng, cấp phó; xét các danh hiệu thi đua; đánh giá CBVC năm học 2017 – 2018

-   Xét duyệt kê thừa giờ năm học.

2.   Công tác chuyên môn:

-    Mở lớp phụ đạo, ôn tập cho học sinh xếp HL yếu. Tiếp tục dạy luyện thi THPT quốc gia 2018. Duy trì ổn định lớp học nghề trong hè

-   Tham gia coi thi tuyển 10 và thi THPT quốc gia

-   Tổ chức kiểm tra lại cho học sinh 10,11 chưa đủ điều kiện lên lớp

-   Thu hồ sơ và thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 10

3.   Công tác hành chính, văn phòng:

-   Sửa chữa cơ sở vật chất hè 2018

-   Hoàn thành thu tiền luyện thi THPT quốc gia.

-   Thực hiện đủ, kịp thời các báo cáo định kỳ, chuyên đề.

-   Thực hiện tốt công tác trực, bảo vệ cơ quan trong hè.

4.   Công tác đoàn thể:

-   Đoàn trường xây dựng kế hoạch, tổ chức cho học sinh tham gia vệ sinh trường lớp trong hè.

-   Công đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức thăm quan cho CBGV; họp mặt nhân ngày thành lập trường 27/7, thăm và tặng quà cho gia đình thương binh, liệt sỹ.

II. LỊCH CÔNG TÁC CỤ THỂ:

THỨ

Ngày/

tháng

Nội dung công việc

Phân công

thực hiện

Ghi chú

28/5

Họp đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn cấp trưởng, cấp phó; xét các danh hiệu thi đua; đánh giá CBVC năm học 2017 – 2018

BGH,TTCM,TTVP

CTCĐ,BTĐT,TTND

TKHĐ

7h30

Năm-Bảy

31/5-2/6

Tham gia coi thi tuyển 10

Theo QĐ của Sở

 

6/6

Họp chi bộ tháng 6; Sơ kết học tập, làm theo đạo đức HCM 6 tháng đầu năm 2018

Đảng viên chi bộ

7h30

Họp HĐSP tháng 6+7

CB,GV,CNV

9h30

Hai

11/6

CBGV nộp bản báo cáo thành tích thi đua, khen thưởng. (nộp trước 14 giờ 00)

CBGV, HT

 

Ba

12/6

Nộp báo cáo đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV, chuẩn HT,PHT; đánh giá CBVC về Sở

Khuyên

 

Năm

15/6

Hoàn chỉnh hồ sơ thi đua khen thưởng

BGH, Khuyên, CĐ

 

Hai

18/6

Nộp hồ sơ thi đua khen thưởng về Sở

Khuyên

 

Sinh hoạt quy chế dự thi cho thí sinh

HT,GVCN

7h30

Trả giấy báo dự thi THPT quốc gia cho học sinh 12

GVCN

 

Ba

19/6

Hoàn thành công chuẩn bị tổ chức kiểm tra lại

Nhã, Bình, Hồng, N Hải, T.Phương

 

Tư-Năm

20-21/6

Tổ chức kiểm tra lại

HĐ coi kiểm tra lại

 

Bảy-Tư

23-27/6

Coi thi THPT quốc gia 2017

Theo QĐ của Sở

 

Năm

28/6

Chấm kiểm tra lại

HĐ chấm KT lại

 

Hai-Bảy

2-7/7

Thăm quan hè

CBGV

dự kiến

Ba

10/7

Chi bộ làm việc với đoàn thể quý II

BTCB,PBTCB,

BTĐT,CTCĐ

7h30

Họp chi bộ tháng 7

Đảng viên

7h15

Tổ chức kiểm tra đảng viên chấp hành 6 tháng đầu năm 2016

Đảng viên chi bộ

 

Sinh hoạt chuyên đề chi bộ quý II

Đảng viên chi bộ

 

11/7

Công bố kết quả thi THPT quốc gia

BGH,N Hải, VP

 

Tư-Tư

11-18/7

Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo (nếu có)

N.hải,PHT

 

Ba

17/7

Họp xét kết quả học lực sau KT lại

HĐSP

8h00

18/7

Công bố kết quả lên lớp, ở lại sau KT lại

PHT

8h00

Năm

 

19/7

Chuyển dữ liệu phúc khảo cho Sở GDĐT (nếu có)

N.Hải, PHT

 

Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các hồ sơ có liên quan cho học sinh

BGH,N.Hải,VP

 

Gửi giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh

N.Hải,BGH

 

Năm-Hai

20-29/7

Thu và nhập liệu hồ sơ tuyển 10 (không thu thứ Bảy và ngày Chủ nhật)

Công,Đông,Khuyên, Nhung,N Hải

 

Sáu

27/7

Viếng Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Tân Đông.

CBGV

8h00

Thăm, tặng quà gia đình TBLS xã

BCH CĐ

8h30

Tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày thành lập trường

CBGV

10h30

Hai

30/7

Họp Hội đồng xét tuyển 10, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xét tuyển 10

HĐ xét tuyển 10

8h30

Nộp hồ sơ tuyển 10 về Sở

Khuyên

14h00

Ba

31/7

Công bố kết quả tuyển sinh 10

BGH

8h00

 

Trên đây là kế hoạch công tác tháng 6,7 năm 2018. Nếu có công việc đột xuất từ phía lãnh đạo cấp trên tùy vào tình hình thực tế của trường cần phải thay đổi hoặc bổ sung lịch công tác, BGH nhà trường sẽ ra thông báo tiếp theo. Một số nội dung BGH sẽ thông báo qua hệ thống tin nhắn VNPT. Thủ trưởng đơn vị yêu cầu các bộ phận, tổ chức và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện.

 

                                                                               THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nơi nhận:

-          Sở GD&ĐT (để bc);

-          BGH (theo dõi, chỉ đạo);                                                                    

-          CTCĐ (phối hợp);

-          Như kg (thực hiện);

-          Lưu VT.                                                            LÊ QUANG NHÃ

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Thông báo | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 6,7 NĂM 2018, Thông báo. SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________ ____________________________ Số: 57 / KH – THPT Tân Châu, ngày 28

https://tailieuhoctap.com/baivietthongbao/lich-cong-tac-thang-6-7-nam-2018.2ax00q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan