LICH CÔNG TÁC THÁNG 4, THÁNG 5 NĂM 2012

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             _____________________________________                                                 ____________________________________

  Số:    01     / TB – THPT                                                     Tân Châu, ngày 01  tháng  04   năm 2012

                                                      

THÔNG BÁO

Lịch công tác tháng 4 – 5 năm 2012

 

 

Kính gửi: Cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường.

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2011 – 2012, để đảm bảo tiến độ thực hiện công tác hai tháng cuối năm học, BGH trường THPT Tân Đông thông báo đến toàn thể CB – GV – CNV nhà trường lịch công tác của tháng 4, 5 năm 2012 như sau:

 

TT

Ngày/tháng

Nội dung công việc

Phân công thực hiện

Ghi chú

1

2/4

Chào cờ tháng 4

Toàn trường

 

2

3/4 – 5/4

Thi HKII lớp 12

HĐ coi thi

 

3

6/4 – 7/4

Chấm thi lớp 12

HĐ chấm thi

 

4

7/4

Họp chi bộ

Đảng viên

7h30

5

9/4 – 12/4

Tiếp tục chấm thi 12

HĐ chấm thi

 

6

13/4

Hoàn thành vào sổ điểm lớn, cập nhật VNPT, báo cáo kết quả về TTCM (K12)

Giáo viên bộ môn

16h

7

17/4

Hoàn thành xếp hai mặt giáo dục lớp 12

Giáo viên chủ nhiệm

16h

8

18/4

TTCM báo cáo kết quả thi lớp 12 cho BGH

TTCM

16h

9

19/4

Họp HĐSP xét hai mặt giáo dục lớp 12

Hội đồng sư phạm

15h30

10

20/4 – 24/4

Hoàn thành ký học bạ lớp 12

GVBM,GVCN

 

11

20/4

Báo cáo kết quả thi về Sở

P.HT, VT

7h30

12

23/4 – 28/4

In sao đề thi HKII khối 10,11

HĐ in sao

 

13

23/4 – 28/4

Thi thử TN lớp 12

HĐ coi thi

Nếu có

14

2/5 – 4/5

Thi HKII khối 10,11

HĐ coi thi

Sáng 2/5 chào cờ tháng

15

5/5 – 10/5

Chấm thi 10,11

HĐ chấm thi

 

16

11/5

Hoàn thành vào sổ điểm lớn, cập nhật VNPT, báo cáo kết quả về TTCM 

Giáo viên bộ môn

16h

17

12/5

TTCM báo cáo kết quả thi lớp 10,11 cho BGH

TTCM

16h

18

14/5

Hoàn thành xếp hai mặt giáo dục lớp 10,11

Giáo viên chủ nhiệm

16h

19

15/5

Họp HĐSP xét hai mặt giáo dục lớp 10,11

Hội đồng sư phạm

13h30

20

16/5

Báo cáo kết quả hoạt động năm học cho Hiệu trưởng

P.HT, BTĐT, CTCĐ

8h

21

17/5

Họp xét thi đua, CBCC ở tổ

TT, GV, CNV

13h30

22

18/5

Nộp phiếu liên lạc cho BGH ký xác nhận

GVCN

7h30

23

19/5

Hoàn thành công tác chuẩn bị tổng kết năm học

Theo bảng phân công

 

24

19/5

Nộp danh sách đăng ký học phụ đạo hè 2012

GVCN 10,11

16h

25

21/5

Lễ tổng kết năm học 2011 – 2012

Toàn trường

6h45

26

23/5

Họp xét thừa giờ

P.HT, TTCM, TTND

7h30

27

24/5

Họp xét thi đua, CBCC trường

Ban liên tịch, TTND

7h30

28

22/5 – 26/5

Hoàn thành vào điểm, ký học bạ 10,11

GVBM, GVCN

 

 

 

 

 

 

 

Trên đây là kế hoạch công tác tháng 4,5 năm 2012. Nếu có công việc đột xuất từ phía lãnh đạo cấp trên cần phải thay đổi hoặc bổ sung lịch công tác, BGH nhà trường sẽ ra thông báo tiếp theo. Thủ trưởng đơn vị yêu cầu các bộ phận, tổ chức và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện. Mọi sự chậm trễ, sai phạm làm ảnh hưởng đến kế hoạch chung của nhà trường, bộ phận, tổ chức và cá nhân vi phạm phải chịu trách nhiệm trước Chi bộ, BGH và lãnh đạo Sở.

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nơi nhận:

-          Sở GD&ĐT (để bc);                                                                             (đã ký)

-          BGH (theo dõi, chỉ đạo);

-          CTCĐ (phối hợp);

-          Như kg (thực hiện);

-          LưuVT.                                                                                                      LÊ QUANG NHÃ

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Thông báo | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

LICH CÔNG TÁC THÁNG 4, THÁNG 5 NĂM 2012, Thông báo. SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________________ ____________________________________ Số: 01 / TB

https://tailieuhoctap.com/baivietthongbao/lich-cong-tac-thang-4-thang-5-nam-2012.k5p1xq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan