LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4,5 NĂM 2018

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

 SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             ____________________                                                __________________________

               Số:   35   / KH – THPT                            Tân Châu, ngày 30 tháng  03  năm 2018

                                                      

KẾ HOẠCH

Công tác tháng 4+5 năm 2018

------------

  1. I.                   NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
  2. 1.      Công tác tổ chức:

-   Họp hội đồng xóa kỷ luật

-   Họp CMHS lớp 12

-   Lễ tri ân trưởng thành học sinh 12, Lễ tổng kết năm học

-   Đánh giá chuẩn HT, PHT, chuẩn nghề nghiệp GV

-   Đánh giá thi đua, CBVC

  1. 2.      Công tác chuyên môn:

-   Tiếp tục thực hiện chương trình dạy học HKII, tăng cường công tác luyện thi cho học sinh lớp 12, dạy phụ đạo  lớp 10,11.

-   Biên soạn và duyệt đề kiểm tra HKII 10,11

-   Tổ chức kiểm tra HKII

-   Kiểm tra hồ sơ thi THPT quốc gia

-   Tổ chức thi thử THPT quốc gia (nếu có)

-   Xét hai mặt giáo dục học sinh HKII và cả năm

-   Kiểm tra đột xuất hoạt động giảng dạy và HSSS của giáo viên.

-   Kiểm tra hoạt động tổ chuyên môn năm học

  1. 3.      Công tác hành chính, văn phòng:

-   Thu tiền học thêm, luyện thi HKII.

-   Sửa chữa bàn ghế, CSVC chuẩn bị thi HKII

-   Thực hiện đủ, kịp thời các báo cáo định kỳ, chuyên đề.

  1. 4.      Công tác đoàn thể:

-   Đoàn trường kết hợp GVCN, GVBM tăng cường quản lý ý thức học tập, rèn luyện của học sinh. Đoàn trường tăng cường quản lý, giáo dục học sinh ý thức giữ vệ sinh trường lớp (trong lớp, khu vực sau lớp học); Tổ chức lao động vệ sinh định kỳ tháng 4,5. Xây dựng chương trình Lễ tri ân trưởng thành, Lễ tổng kết năm học.

-   Công đoàn xây dựng kế hoạch trực GTHV, lễ Chiến thắng, QT lao động, kế hoạch tổ chức các hoạt động TDTT chào mừng ngày 30/4, 1/5.

-   Công đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức thăm quan, học tập hè cho CBVC.

II. LỊCH CÔNG TÁC CỤ THỂ:

THỨ

Ngày/

tháng

Nội dung công việc

Phân công

thực hiện

Ghi chú

Hai

2/4

Chào cờ tháng 4

Toàn trường

7h00

Ba

3/4

Học sinh 12 chụp ảnh làm hồ sơ thi

GVCN,HS,PHT

10h30

4/4

Họp giao ban quý II

Hiệu trưởng

7h30

Năm

5/4

- Nộp đề KT HKII 10, 11 tập trung và không tập trung, đề KT không tập trung 12 (nộp file)

- Nộp ma trận biên soạn đề KT HKII (nộp file)

- Nộp hướng dẫn chấm đề KH HKII (nộp file)

- Nộp hồ sơ thẩm định đề KT HKII (nộp bản giấy)

 

 

 

TTCM, PHT

 

Năm

5/4

Họp chi bộ

Đảng viên

15h15

Sáu

6/4

Hướng dẫn viết hồ sơ đăng ký  dự thi THPT quốc gia 2017, lớp 12C1, 12C2 (phòng Lý)

N.Hải,GVCN,

BGH,HS

15h45

Sáu-Tư

6/4-10/4

Duyệt đề kiểm tra tập trung 10,11

TTCM,PHT

 

Bảy

7/4

Họp BLT mở rộng tháng 4

BGH, TT, BTĐT, CTCĐ,TKHĐ, TND

7h30

Họp HĐSP tháng 4

CB,GV,CNV

8h30

Sinh hoạt tổ chuyên môn lần 1

TT,GV

9h30

Hướng dẫn viết hồ sơ đăng ký  dự thi THPT quốc gia 2017, lớp 12C3, 12C4 (phòng Lý)

N.Hải,GVCN,

BGH,HS

9h30

Năm

12/4

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác ôn thi THPT Quốc gia 2018  

Theo danh sách

 

Môn Thể dục 12 và Nghề 11 học cho TKB ngày thứ bảy 14/4. Những đối tượng HS,GV khác được nghỉ.

GVBM,HS

 

Sáu

13/4

Học sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi cho GVCN để kiểm tra, rà soát thông tin trước khi nhập liệu

GVCN, HS

Buổi sáng

Hoạt động NGLL lần 1 tháng 4

GVCN,HS

 

Bảy

14/4

Học bù TKB ngày thứ Năm 12/4 (Sáng + Chiều)

Toàn trường

 

Hai-Tư

16/4-18/4

Nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT

Tổ tiếp nhận HS và nhập liệu

 

Năm

19/4

In danh sách thí sinh ĐKDT

N.Hải

 

Sáu

20/4

Học sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách

BGH,GVCN

 

Hai-Sáu

16/4-20/4

Kiểm tra HKII các môn không tập trung 10,11,12

GVBM,HS

 

Sáu

20/4

In sao đề kiểm tra tập trung 10,11

Tổ in sao

 

Hoạt động NGLL lần 2 tháng 4

GVCN,HS

 

Bảy

21/4

Kiểm tra chéo hồ sơ 12 giữa các lớp lần 1

GVCN,BGH

7h30

Hai

23/4

Nhận đề kiểm tra HKII lớp 12 tại Sở

Hiệu trưởng

8h00

In sao đề kiểm tra tập trung 12

Tổ in sao

 

Hai-Ba

23/4-24/4

Kiểm tra tập trung HKII khối 10,11

Hội đồng coi KT

 

Ba

24/4

Chấm kiểm tra tập trung 10,11 (chấm tập trung tại trường. Chấm xong phòng nào, GV bàn giao bài cho tổ ráp phách)

HĐ Chấm kiểm tra, tổ ráp phách

 

Chiều

25/4

Trực lễ GTHV (10/3AL)

Tổ trực

24/24

Năm-Bảy

26/4-28/4

Kiểm tra tập trung HKII khối 12

Hội đồng coi KT

 

Chấm kiểm tra tập trung 12 (kiểm tra xong môn nào tiến hành chấm ngay môn đó, chấm tập trung tại trường. Chấm xong phòng nào, GV bàn giao bài cho tổ ráp phách)

HĐ Chấm kiểm tra, tổ ráp phách

 

 

In gửi TTCM:

- Hồ sơ đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV, chuẩn HT,PHT;

- Hồ sơ xét thi đua năm học;

- Hồ sơ đánh giá CBVC

HT,VP

 

Hai-Ba

30/4-1/5

Trực lễ Chiến thắng và QTLĐ

Tổ trực

24/24

Tư-Năm

2/5-3/5

Tiếp tục chấm kiểm tra tập trung 12 ( chấm tập trung tại trường. Chấm xong phòng nào, GV bàn giao bài cho tổ ráp phách)

HĐ Chấm kiểm tra, tổ ráp phách

 

 

Tư-Năm

2/5-4/5

Ráp phách, lên phiếu điểm các môn thi tập trung toàn trường (Tổ ráp phách hoàn thành lên điểm lúc nào thì GV có thể nhận phiếu điểm lúc đó, tùy vào lịch thi và tiến độ chấm của các môn)

Tổ ráp phách,GVBM

 

Bảy

5/5

Họp chi bộ

Đảng viên

7h30

Hạn cuối bàn giao phiếu điểm KT HKII cho GVBM

Tổ ráp phách,GVBM

 

Hai

7/5

Hạn cuối bàn giao bài kiểm tra, phiếu điểm các môn kiểm tra HKII không tập trung 10,11,12 cho BGH

 

GVBM, PHT

 

 

Chủ nhật

6/5

Hoàn thành nhập điểm VNPT

GVBM

 

Hai

7/5

Chào cờ tháng 5

Toàn trường

7h00

Hoàn thành xét kết quả HMGD

GVCN

Trước 16h00

Khóa sổ điểm VNPT

PHT

16h00

Ba

8/5

Họp HĐSP, họp xét HMGD

HĐSP

13h30

9/5

GVCN hoàn thành vào học bạ 12

GVCN

Trước 11h00

GVBM hoàn thành ký học bạ 12

GVBM

trước 17h00

Phát thư mời Ban đại diện hội CMHS họp

HT,VP

 

Báo cáo kết quả kiểm tra HKII về Sở

PHT

 

Năm

10/5

Ký duyệt học bạ 12

HT, Khuyên

8h00

Nhập dữ liệu xét công nhận TN

Tổ nhập liệu, GVCN

8h00

Kiểm tra chéo hồ sơ giữa các lớp lần 2, tập hợp, hoàn chỉnh hồ sơ 12

GVCN,BGH

13h30

Sáu-Bảy

11/5-12/5

Kiểm tra chéo hồ sơ 12 giữa các trường

Theo phân công

 

Hai

14/5

Họp Ban đại diện CMHS

HT, Đông

14h00

In, gửi phiếu liên lạc cho GVCN

PHT, GVCN

 

Phát thư mời dự Lễ tổng kết năm học

HT, VP

 

Ba

15/5

Ký giấy khen, chuẩn bị phần thưởng cho HS

HT, tổ VP

 

Nộp báo cáo tổng kết năm cho HT

PHT, CTCĐ,BTĐT

8h00

Hoàn thiện thông tin thí sinh, bàn giao hồ sơ, danh sách và phiếu ĐKDT cho Sở

BGH, N.Hải, Khuyên

 

16/5

Ký duyệt và gửi phiếu liên lạc cho GVCN

PHT, GVCN

 

Năm

17/5

Lao động, tổng vệ sinh trường lớp

BTVĐT,GVCN,HS

14h00

Sáu

18/5

Lễ tổng kết năm học 2016 – 2017

Toàn trường

6h00

Hai

21/5

Tiếp tục dạy ôn thi 12

BGH,GVBM

 

Nộp báo cáo tổng kết năm học, báo cáo công tác kiểm tra, các báo cáo chuyên đề khác về Sở

Hiệu trưởng, VP

 

Hai-Tư

21/5-30/5

Hoàn thành vào điểm, ký học bạ 10,11

GVBM, GVCN

 

Ba-Sáu

22/5-25/5

Họp đánh giá chuẩn HT,PHT, chuẩn GV ở tổ

Theo tổ

 

Họp xét thi đua, đánh giá CBVC ở tổ

 

Bảy

26/5

Họp đánh giá chuẩn HT,PHT, chuẩn GV trường

BLT mở rộng

7h30

Họp xét thi đua, đánh giá CBVC trường

HĐTĐKT

8h30

Ba

29/5

Ký duyệt học bạ 10,11

PHT, VP

 

Hai-Năm

28/5-31/5

TTCM hoàn thành và nộp về BGH hồ sơ kiểm tra, hồ sơ BDTX cho BGH

TTCM, PHT

 

 

Trên đây là kế hoạch công tác tháng 4,5 năm 2018. Nếu có công việc đột xuất từ phía lãnh đạo cấp trên cần phải thay đổi hoặc bổ sung lịch công tác, BGH nhà trường sẽ ra thông báo tiếp theo. Đây là nhiệm vụ công tác 2 tháng trọng tâm cuối năm học. Thủ trưởng đơn vị yêu cầu các bộ phận, tổ chức và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện. TTCM có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các giáo viên trong tổ hoàn thành công việc đúng tiến độ. Mọi sự chậm trễ, sai phạm làm ảnh hưởng đến kế hoạch chung của nhà trường, bộ phận, tổ chức và cá nhân vi phạm phải chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và BGĐ Sở GDĐT Tây Ninh.

                                                                     THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nơi nhận:

-          Sở GD&ĐT (để bc);

-          BGH (theo dõi, chỉ đạo);                                                                    

-          CTCĐ (phối hợp);

-         Như kg (thực hiện);                                      Lê Quang Nhã

-          Lưu VT.                                                                                               

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Thông báo | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4,5 NĂM 2018, Thông báo. SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________ __________________________ Số: 35 / KH – THPT Tân Châu, ngày 30 t

https://tailieuhoctap.com/baivietthongbao/lich-cong-tac-thang-4-5-nam-2018.botz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan