LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4,5 NĂM 2014

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             _____________________________________                                                 ____________________________________

               Số:  08       / TB – THPT                                                Tân Châu, ngày 27 tháng  03   năm 2014

                                                      

THÔNG BÁO

Lịch công tác tháng 4, 5 năm 2014

 

 
   

 

Kính gửi: Cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường.

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2013 – 2014, để đảm bảo tiến độ thực hiện công tác hai tháng cuối năm học, BGH trường THPT Tân Đông thông báo đến toàn thể CB – GV – CNV nhà trường lịch công tác của tháng 4, 5 năm 2014 như sau:

 

T

Ngày/tháng

Nội dung công việc

Phân công thực hiện

Ghi chú

Tháng 4/2013

1/4

Hoàn thành công tác chuẩn bị thi HKII lớp 12

BLĐ HĐCT

 

Chi bộ làm việ với đoàn thể

Sinh hoạt chuyên đề

BTCB,CTCĐ, BTĐT

Đảng viên

14h

15h

3,4,5/4

Thi HKII lớp 12

HĐ coi thi

 

7,8,9/4

Chấm thi lớp 12

HĐ chấm thi

 

8/4

Họp chi bộ

Đảng viên

14h

9/4

Trực lễ GTHV 10/3 AL

Tổ trực

 

10/4

Nhận phiếu điểm bài thi tự luận 12

GVBM, tổ ráp phách

 

12/4

Hoàn thành cập nhật điểm VNPT K12

GVBM

16h

14/4

TTCM báo cáo kết quả thi 12 về BGH, kể cả những môn không do Sở ra đề

TTCM

8h00

16/4

Báo cáo kết quả thi 12 về Sở

Bình

 

GVBM bàn giao các bài kiểm tra theo TKB lớp 12 cùng với phiếu điểm về BGH

GVBM

 

17/4

Họp HĐSP xét hai mặt giáo dục lớp 12

Hội đồng sư phạm

14h0

18/4

Duyệt đề Văn, Toán, Hóa 10,11

Tổ duyệt đề

 

19/4

Duyệt đề Lý, Anh 10,11

Tổ duyệt đề

 

16,17,18,19/4

In sao đề thi thử tốt nghiệp, đề thi HKII lớp 10,11

HĐ in sao

 

18,19,21,22/4

Hoàn thành vào điểm,ký học bạ lớp 12

GVBM,GVCN

 

21/4

Hoàn thành công tác chuẩn bị thi thử TN, thi HKII lớp 10,11

BLĐ HĐCT

 

23,24,25/4

Thi thử tốt nghiệp

HĐ coi thi

 

24/4

Ký duyệt học bạ 12

HT,VT

 

26,28,29/4

Kiểm tra HKII lớp 10,11 (Buổi sáng thi, chiều chấm thi thử 12, chấm thi HKII 10,11)

HĐ coi thi, HĐ chấm thi

 

30/4

Trực lễ

Tổ trực

 

Tháng 5/2013

1/5

Trực lễ

Tổ trực

 

2/5

Nộp bài thi thử TN (tự luận), bài thi 10,11 đã chấm về tổ ráp phách

GVBM

8h

5/5

GVBM bàn giao các bài kiểm tra theo TKB lớp 10,11 cùng với phiếu điểm về BGH. Nhận phiếu điểm các môn thi tập trung, phiếu điểm bài thi thử (tự luận)

GVBM

8h

6/5

Hoàn thành cập nhật điểm VNPT K10,11

GVBM

 

Họp chi bộ

Đảng viên

14h00

 8/5

Báo cáo kết quả thi thử TN, kết quả thi HKII 10,11, điểm TB bộ môn về BGH

TTCM

 

Họp xét hai mặt giáo dục lớp 10,11. Họp HĐSP tháng 5,

Hội đồng sư phạm

13h30

10/5

Tổ chức thi “Rung chuông vàng”

Toàn trường

Tiết 1,2

12/5

Báo cáo tổng hợp hoạt động của tổ về BGH (PHT)

TTCM

 

13/5

Họp Ban đại diện CMHS

Hiệu trưởng

8h

In phiếu liên lạc gửi GVCN, in sổ điểm lưu

PHT,GVCN

 

14/5

Báo cáo kết quả hoạt động năm học cho Hiệu trưởng

P.HT, BTĐT, CTCĐ

8h

15/5

Nộp phiếu liên lạc cho BGH ký xác nhận

GVCN

8h

Nộp danh sách đăng ký học phụ đạo hè 2013

GVCN 10,11

16h

16/5

Hoàn thành công tác chuẩn bị tổng kết năm học

Theo bảng phân công

 

17/5

 

Lễ tổng kết năm học 2013 – 2014

Toàn trường

6h45

19/5

Họp xét thi đua, đánh giá CBCC ở tổ

Theo tổ

7h30

20/5

Họp đánh giá chuẩn HT,PHT, chuẩn GV ở tổ

Theo tổ

7h30

21/5

Họp xét thi đua, đánh giá CBCC trường

BGH,BTĐT,CTCĐ,

TTCM,TTND

8h

22/5

Họp đánh giá chuẩn HT,PHT, chuẩn GV trường

BGH,BTĐT,CTCĐ,

TTCM,TTND

8h

19 - 23/5

Hoàn thành vào điểm, ký học bạ 10,11

GVBM, GVCN

 

23/5

Họp xét thừa giờ

P.HT, TTCM, TTND

7h30

26/5

Họp xét thuyên chuyển công tác

BGH,BTĐT,CTCĐ,

TTCM,TTND

7h30

 

Trên đây là kế hoạch công tác tháng 4,5 năm 2014. Nếu có công việc đột xuất từ phía lãnh đạo cấp trên cần phải thay đổi hoặc bổ sung lịch công tác, BGH nhà trường sẽ ra thông báo tiếp theo. Thủ trưởng đơn vị yêu cầu các bộ phận, tổ chức và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện. Mọi sự chậm trễ, sai phạm làm ảnh hưởng đến kế hoạch chung của nhà trường, bộ phận, tổ chức và cá nhân vi phạm phải chịu trách nhiệm trước Chi bộ, BGH và lãnh đạo Sở.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nơi nhận:

-          Sở GD&ĐT (để bc);

-          BGH (theo dõi, chỉ đạo);                                                                     đã ký

-          CTCĐ (phối hợp);

-          Như kg (thực hiện);

-          Lưu VT.                                                                                                LÊ QUANG NHÃ

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Thông báo | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4,5 NĂM 2014, Thông báo. SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________________ ____________________________________ Số: 08 / TB

https://tailieuhoctap.com/baivietthongbao/lich-cong-tac-thang-4-5-nam-2014.4farzq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan