LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4,5,6 NĂM 2013

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             _____________________________________                                                 ____________________________________

  Số:     04    / TB – THPT                                                      Tân Châu, ngày 02 tháng  04   năm 2013

                                                      

THÔNG BÁO

Lịch công tác tháng 4, 5, 6 năm 2013

 

 
   

 

Kính gửi: Cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường.

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2012 – 2013, để đảm bảo tiến độ thực hiện công tác ba tháng cuối năm học, BGH trường THPT Tân Đông thông báo đến toàn thể CB – GV – CNV nhà trường lịch công tác của tháng 4, 5, 6 năm 2013 như sau:

 

T

Ngày/tháng

Nội dung công việc

Phân công thực hiện

Ghi chú

Tháng 4/2013

4/4

Nhận đề thi K12 tại Sở

Nhã

 

4/4 – 6/4

In sao đề thi 12

Tổ in sao

 

5/4

Họp chi bộ

Đảng viên

14h

8/4 – 10/4

Thi HKII lớp 12

HĐ coi thi

 

11/4

Họp BLT mở rộng quy hoạch cán bộ

BGH,BTĐ,TTCM, CTCĐ

 

11/4 – 13/4

Chấm thi lớp 12

HĐ chấm thi

7h30

13/4,15/4

Nhận phiếu điểm bài thi tự luận 12

GVBM

 

15/4

Nộp đề thi các môn tập trung K10,11

GVBM

8h

16/4

Hoàn thành cập nhật điểm VNPT K12

GVBM

16h

16/4

Duyệt đề Văn, Toán, Hóa 10,11

P.HT,TTCM

 

17/4

Duyệt đề Lý, Anh 10,11

P.HT,TTCM

 

18/4

Họp HĐSP xét hai mặt giáo dục lớp 12

Hội đồng sư phạm

14h0

18/4 – 29/4

Kiểm tra HKII các môn theo TKB lớp 10,11

GVBM

 

20/4

GVBM bàn giao các bài kiểm tra theo TKB lớp 12 cùng với phiếu điểm về BGH

GVBM

16h

20/4 – 23/4

Hoàn thành vào điểm,ký học bạ lớp 12

GVBM,GVCN

 

24/4

Ký duyệt học bạ 12

HT,VT

 

20/4 – 24/4

In sao đề thi thử tốt nghiệp

HĐ in sao

 

25/4 – 27/4

Thi thử tốt nghiệp

HĐ coi thi

 

In sao đề thi HKII khối 10,11

HĐ in sao

 

29/4

Chào cờ tháng 5,Họp HĐSP tháng 5

HĐSP

14h30

29/4-1/5

Chấm thi thử TN

GVBM

 

29/4

Báo cáo kết quả kiểm tra chéo HS TN

GVCN 12

8h

29/4

Nộp các biểu mẫu báo cáo thi K12 về BGH

TTCM

8h

30/4 – 1/5

Trực lễ

Theo phân công

 

Tháng 5/2013

2/5

Nộp bài thi thử TN (tự luận) về tổ ráp phách

GVBM

 

2/5 – 4/5

Thi HKII khối 10,11

HĐ coi thi

 

5/5 – 7/5

Chấm thi 10,11

HĐ chấm thi

 

5/5

Báo cáo kết quả thi HKII K12 về Sở

P.HT, VT

 

7/5

Bàn giao bài thi đã chấm về tổ ráp phách

GVBM

16h

Họp chi bộ

Đảng viên

14h

Báo cáo kết quả thi thử TN về Sở

VT, P.HT

8h

10/5

GVBM bàn giao các bài kiểm tra theo TKB lớp 10,11 cùng với phiếu điểm về BGH. Nhận phiếu điểm các môn thi tập trung.

GVBM

8h

13/5

Hoàn thành cập nhật điểm VNPT K10,11

GVBM

16h

14/5

Họp HĐSP xét hai mặt giáo dục lớp 10,11

Hội đồng sư phạm

14h0

15/5

Nộp các biểu mẫu báo cáo thi K10,11; báo cáo tổng hợp hoạt động của tổ về BGH (PHT)

TTCM

15h

15/5

In phiếu liên lạc gửi GVCN, in sổ điểm lưu

PHT,GVCN

 

16/5

Tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng”

Toàn trường

7h00

17/5

 

Báo cáo kết quả hoạt động năm học cho Hiệu trưởng

P.HT, BTĐT, CTCĐ

8h

Nộp phiếu liên lạc cho BGH ký xác nhận

GVCN

8h

Nộp danh sách đăng ký học phụ đạo hè 2013

GVCN 10,11

16h

 18/5

Hoàn thành công tác chuẩn bị tổng kết năm học

Theo bảng phân công

 

20/5

Lễ tổng kết năm học 2012 – 2013

Toàn trường

6h45

21/5

Họp xét thi đua, đánh giá CBCC ở tổ

Theo tổ

 

21/5 – 24/5

Hoàn thành vào điểm, ký học bạ 10,11

GVBM, GVCN

 

22/5

Họp đánh giá chuẩn HT,PHT, chuẩn GV ở tổ

Theo tổ

 

23/5

Họp xét thi đua, đánh giá CBCC trường

BGH,BTĐT,CTCĐ,

TTCM,TTND

8h

24/5

Họp đánh giá chuẩn HT,PHT, chuẩn GV trường

BGH,BTĐT,CTCĐ,

TTCM,TTND

8h

27/5

Họp xét thừa giờ

P.HT, TTCM, TTND

7h30

Tháng 6/2013

2/6 – 4/6

Coi thi tốt nghiệp

Theo QĐ của Sở

 

6/6

Họp xét thuyên chuyển công tác

BGH,BTĐT,CTCĐ,

TTCM,TTND

7h30

Họp HĐSP

HĐSP

8h30

Họp chi bộ

Đảng viên

14h

17/6

Nộp hồ sơ thi đua về Sở

HT,VT

 

22/6 – 25/6

Thăm quan du lịch

CBCC

Dự kiến

26/6 – 28/6

Ký học bạ khối 10,11

P.HT, VT

 

 

Trên đây là kế hoạch công tác tháng 4,5,6 năm 2013. Nếu có công việc đột xuất từ phía lãnh đạo cấp trên cần phải thay đổi hoặc bổ sung lịch công tác, BGH nhà trường sẽ ra thông báo tiếp theo. Thủ trưởng đơn vị yêu cầu các bộ phận, tổ chức và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện. Mọi sự chậm trễ, sai phạm làm ảnh hưởng đến kế hoạch chung của nhà trường, bộ phận, tổ chức và cá nhân vi phạm phải chịu trách nhiệm trước Chi bộ, BGH và lãnh đạo Sở.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(đã ký)


LÊ QUANG NHÃ

Nơi nhận:

-          Sở GD&ĐT (để bc);

-          BGH (theo dõi, chỉ đạo);

-          CTCĐ (phối hợp);

-          Như kg (thực hiện);

-          Lưu VT.

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Thông báo | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4,5,6 NĂM 2013, Thông báo. SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TÂN ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________________ ____________________________________ Số: 04 / TB

https://tailieuhoctap.com/baivietthongbao/lich-cong-tac-thang-4-5-6-nam-2013.c3j2yq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan