Ai Có Hiểu

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .
CHỞ chữ lên non dốc sức ta 

BAO ngày cống hiến giúp quê nhà 
NHIÊU điều bởi nghiệp đâu còn ngại
ĐẠO nghĩa vì trò chẳng quản xa
THUYỀN tặc do cầm đầu hiểm độc
KHÔNG bờ tại nắm lái ranh ma
KHẲM lòng cay đắng ai nào hiểu
ĐÂM MẤY KẺ GIAN BÚT CHẲNG TÀ
Tác giả: JB.Nguyễn Hùng

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Thơ | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Ai Có Hiểu, Thơ. CHỞ chữ lên non dốc sức ta BAO ngày cống hiến giúp quê nhà NHIÊU điều bởi nghiệp đâu còn ngại ĐẠO nghĩa vì trò chẳng quản xa THUYỀN tặc do cầm đầu hiểm độc KHÔNG bờ tại nắm lái ranh ma KHẲM lòng cay đ

https://tailieuhoctap.com/baiviettho/ai-co-hieu.7uux0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan