Tính vận tốc

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

Hai đoàn khách đi du lịch từ A đến B. Đoàn thứ nhất đi ô tô trong 5 giờ đầu và sau đó chuyển sang đi tàu hỏa 8 giờ nữa thì tới B. Đoàn thứ hai đi tàu hỏa trong 4 giờ đầu và sau đó chuyển sang đi ô tô 10 giờ nữa thì đến B. Tính vận tốc của ô tô, vận tốc của tàu hỏa. Biết rằng quãng đường AB dài 600 km. 

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Thầy cô giải toán | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Tính vận tốc, Thầy cô giải toán. Hai đoàn khách đi du lịch từ A đến B. Đoàn thứ nhất đi ô tô trong 5 giờ đầu và sau đó chuyển sang đi tàu hỏa 8 giờ nữa thì tới B. Đoàn thứ hai đi tàu hỏa trong 4 giờ đầu và sau đó chuyển sang đi ô tô

https://tailieuhoctap.com/baivietthaycogiaitoan/tinh-van-toc.vhld0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan