Tính vận tốc

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

Người ta dùng ô tô, xe máy và xe đạp để vận chuyển một số hàng từ huyện A đến huyện B cùng một lúc, xe đạp đi trước xe máy 20 phút, ô tô di sau xe máy 10 phút. Tính vận tốc của xe máy và quảng đường đã đi, biết vận tốc của ô tô là 36km/giờ, vận tốc của xe đạp là 12 m/giờ

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Thầy cô giải toán | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Tính vận tốc, Thầy cô giải toán. Người ta dùng ô tô, xe máy và xe đạp để vận chuyển một số hàng từ huyện A đến huyện B cùng một lúc, xe đạp đi trước xe máy 20 phút, ô tô di sau xe máy 10 phút. Tính vận tốc của xe máy và quảng đường đ

https://tailieuhoctap.com/baivietthaycogiaitoan/tinh-van-toc.qbcf0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan