Tính vận tốc

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

Hai thành phố A và B cách nhau 150 km. Một ô tô đi từ A đến B, cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A. Sau 1 giờ 40 phút ô tô và xe máy gặp nhau.

a) Tính tổng vận tốc của ô tô và xe máy?

b) Tính vận tốc của mỗi xe biết vận tốc ô tô bằng 3/2 vận tốc của xe máy ?

c) Chỗ gặp nhau đó cách B bao nhiêu ki-lô-mét?

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Thầy cô giải toán | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Tính vận tốc, Thầy cô giải toán. Hai thành phố A và B cách nhau 150 km. Một ô tô đi từ A đến B, cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A. Sau 1 giờ 40 phút ô tô và xe máy gặp nhau. a) Tính tổng vận tốc của ô tô và xe máy? b) Tính vận tốc

https://tailieuhoctap.com/bai-viet/tinh-van-toc.iz9j0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan