Tính vận tốc?

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

Hàng ngày bác Hải đi xe đạp từ nhà đến cơ quan làm việc với vận tốc 12 km/giờ. Sáng nay do có việc bận, bác xuất phát chậm 4 phút so với mọi ngày. Bác nhẩm tính, để đến cơ quan kịp giờ làm việc bác phải đi với vận tốc 15 km/giờ. Tính quãng đường từ nhà bác đến cơ quan?

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Thầy cô giải toán | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Tính vận tốc?, Thầy cô giải toán. Hàng ngày bác Hải đi xe đạp từ nhà đến cơ quan làm việc với vận tốc 12 km/giờ. Sáng nay do có việc bận, bác xuất phát chậm 4 phút so với mọi ngày. Bác nhẩm tính, để đến cơ quan kịp giờ làm việc bác ph

https://tailieuhoctap.com/bai-viet/tinh-van-toc.aepd0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan