Tính vận tốc

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

 Một ô tô gặp một xe lửa chạy ngược chiều trên hai đoạn đường song song. một hành khách trên ô tô thấy lúc toa đầu và toa cuối của xe lửa qua khỏi mình mất 7 giây. Tính vận tốc ( theo km/giờ) của xe lửa biết xe lửa có chiều dài 196m và vận tốc của ô tô là 960m/ phút

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Giải Toán | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Tính vận tốc, Giải Toán. Một ô tô gặp một xe lửa chạy ngược chiều trên hai đoạn đường song song. một hành khách trên ô tô thấy lúc toa đầu và toa cuối của xe lửa qua khỏi mình mất 7 giây. Tính vận tốc ( theo km/giờ) của xe lử

https://tailieuhoctap.com/bai-viet/tinh-van-toc.6cth0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan