Bài toán về tì hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

Có hai bao gạo cân nặng tổng cộng 80 kg. Lấy ra 4/9 số gạo của bao thứ nhất, 6/11 số gạo của bao thứ hai thì số gạo còn lại của hai bao bằng nhau. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu kg gạo?

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Thầy cô giải toán | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Bài toán về tì hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó., Thầy cô giải toán. Có hai bao gạo cân nặng tổng cộng 80 kg. Lấy ra 4/9 số gạo của bao thứ nhất, 6/11 số gạo của bao thứ hai thì số gạo còn lại của hai bao bằng nhau. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu kg gạo?..

https://tailieuhoctap.com/bai-viet/bai-toan-ve-ti-hai-so-khi-biet-tong-va-ti-so-cua-hai-so-do.rvpo0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan