Bài toán về hiệu-tỉ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

Một cửa hàng có bút chì xanh gấp 3 lần bút chì đỏ. Sau khi cửa hàng bán đi 12 bút chì xanh và 7 bút chì đỏ thì phần còn lại của số bút chì xanh hơn bút chì đỏ là 51 cây. Hỏi trước khi bán, mỗi loại bút chì có bao nhiêu cây?

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Thầy cô giải toán | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Bài toán về hiệu-tỉ, Thầy cô giải toán. Một cửa hàng có bút chì xanh gấp 3 lần bút chì đỏ. Sau khi cửa hàng bán đi 12 bút chì xanh và 7 bút chì đỏ thì phần còn lại của số bút chì xanh hơn bút chì đỏ là 51 cây. Hỏi trước khi bán, mỗi loại bú

https://tailieuhoctap.com/baivietthaycogiaitoan/bai-toan-ve-hieu-ti.90mf0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan