Công văn 3930/BGD-TTr hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2019-2020

  • 02/09/2019 04:11:29
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: , dung lượng : , số trang : 0 ,tên

Chi tiết

Công văn 3930/BGDĐT-TTr ngày 30/8/2019 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2019-2020

tại đây

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ