Trung tâm GDTX-Dn Yên Thế

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .
Là trung tâm được thành lập cách đây 15 năm với mô hình đào tạo bổ túc văn hóa. Từ năm 2006 đến nay, trung tâm bổ xung thêm chức năng dạy nghề ngắn và dài hạn cho người lao động.
Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Thành tích | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Trung tâm GDTX-Dn Yên Thế, Thành tích. Là trung tâm được thành lập cách đây 15 năm với mô hình đào tạo bổ túc văn hóa. Từ năm 2006 đến nay, trung tâm bổ xung thêm chức năng dạy nghề ngắn và dài hạn cho người lao động.

https://tailieuhoctap.com/baivietthanhtich/trung-tam-gdtx-dn-yen-the.91gzvq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan