L thay đổi U RL max

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

Cho mạch điện gồm L, R, C. Cuộn dây thuần cảm. Tụ C = 10^-4/(0,9pi) F (Zc = 90ohm). Đặt vào hai đầu đoạn mạch A, B điện áp u = 100can2cos(100pi.t) V. Thay đổi L để hiệu điện thế giữa hai điểm A,N (chứa L và R) đạt giá trị cực đại bằng 200V. Tính cảm kháng của L.

Đây là một câu trong đề thi thử vừa rồi của trường Nguyễn Huệ. Đáp án là 90, 120, 180, 200ohm. Thầy giúp em với. Em đã làm cách "trâu bò" là khảo sát U A,N nhưng biểu thức U A, N vẫn cần giá trị của R.

Bài này có cần cho R không ạ? Có cách nào khác khảo sát không ạ? Em cảm ơn thầy nhiều!!!

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Thắc mắc | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

L thay đổi U RL max, Thắc mắc. Cho mạch điện gồm L, R, C. Cuộn dây thuần cảm. Tụ C = 10^-4/(0,9pi) F (Zc = 90ohm). Đặt vào hai đầu đoạn mạch A, B điện áp u = 100can2cos(100pi.t) V. Thay đổi L để hiệu điện thế giữa hai điểm A,N (chứ

https://tailieuhoctap.com/bai-viet/l-thay-doi-u-rl-max.7j9twq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan