Thực hiện quy định miễn, giảm học phí

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

Thực hiện quy định miễn, giảm học phí

 

THÔNG BÁO

Về thực hiện quy định miễn, giảm học phí

Thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014-2015 và Thông tư Liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Liên Bộ Giáo dục & Đào tạo-Tài chính-Lao động Thương binh & Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP;

Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Quang Trung hướng dẫn việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 đối với học sinh Trung cấp nghề chính quy như sau:

 

I. Cơ chế miễn, giảm học phí và quy trình thực hiện:

                1. Cơ chế miễn, giảm học phí:

          Việc miễn, giảm học phí cho học sinh được thực hiện tại địa phương nơi học sinh đăng ký hộ khẩu thường trú. Nhà trường không giải quyết việc miễn, giảm học phí cho học sinh.

          Học sinh thuộc diện miễn, giảm học phí được cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí để các đối tượng này đóng học phí đầy đủ cho nhà trường.

       2. Phương thức chi trả tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí:

                Phòng Lao động Thương binh & Xã hội quận, huyện (nơi gia đìnhhọc sinh đăng ký hộ khẩu thường trú) chi trả tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho cha mẹ học sinh.

     Mức hỗ trợ miễn, giảm học phí cho học sinh căn cứ mức trần học phí theo năm học tương ứng với từng ngành nghề đào tạo được quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP.

           Thời gian chi trả: 10 tháng/ năm theo kỳ hạn như sau:

+ Lần 1: Tháng 9 hoặc tháng 10 hàng năm;

+ Lần 2: Tháng 3 hoặc tháng 4 hàng năm.

           Thời điểm được hưởng: Theo số tháng thực học kể từ ngày 01/ 7/ 2010.

II. Đối tượng được miễn, giảm học phí:

                1.Đối tượng miễn học phí:

a) Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B (gọi chung là thương binh).

- Con của người hoạt động cách mạng trước và từ ngày 01/ 01/ 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/ 8/ 1945.

- Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong kháng chiến.

- Con của liệt sỹ; con của thương binh, bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

           b) Học sinh, sinh viên có cha mẹ thường trú tại tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Việc xác định xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành.

          c) Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.

          d) Học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

          e) Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo.

                2. Đối tượng giảm 50% học phí:

          a) Học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

           b) Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề.

                III. Thủ tục, hồ sơ thuộc diện miễn, giảm học phí:

          - Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí (mẫu đơn theo mẫu chung).

- Giấy xác nhận và bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau:                                                     

+ Giấy xác nhận do phòng Lao động – Thương binh & Xã hội quận, huyện cấp (đối tượng thuộc điểm a khoản 1 mục II của thông báo).

+ Bản sao sổ đăng ký hộ khẩu thường trú của hộ gia đình (đối tượng thuộc điểm b khoản 1 mục II của thông báo).

+ Bản sao Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện (đối tượng thuộc điểm c khoản 1 mục II của thông báo).

+ Bản sao do bệnh viện quận, huyện, thị xã hoặc Hội đồng xét duyệt xã, phường, thị trấn công nhận (đối tượng thuộc điểm d khoản 1 mục II của thông báo).

+ Bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo do Ủy ban nhân dân phường, xã cấp (đối tượng thuộc điểm e khoản 1 mục II của thông báo).

+ Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức Bảo hiểm Xã hội cấp (đối tượng thuộc điểm a khoản 2 mục II của thông báo).

                IV. Quy trình thực hiện:

- Vào đầu mỗi học kỳ, học sinh tự thực hiện đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí (theo mẫu niêm yết tại bảng thông tin hoặc tải từ website của trường). Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Phòng Công tác Học sinh và Quan hệ Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện xác nhận đơn cho học sinh.

 

               - Học sinh gửi hồ sơ về phòng Lao động Thương binh & Xã hội quận, huyện (nơi gia đình học sinh đăng ký hộ khẩu thường trú) để được xét duyệt và chi trả tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí

 

Nhấp chuột vào đây tải đơn xin mễn giảm       

V. Tổ chức thực hiện:

                1. Thông báo này có hiệu lực thực hiện từ năm học 2010 - 2011.

 

                2. Thông báo này được phổ biến đến các bộ phận và học sinh biết để thực hiện.  

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Sự kiện | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Thực hiện quy định miễn, giảm học phí, Sự kiện. Thực hiện quy định miễn, giảm học phí THÔNG BÁO Về thực hiện quy định miễn, giảm học phí Thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014-2015 và Thông tư Liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Liên Bộ Giáo dục & Đào tạo-Tài chính-Lao động Thương binh & Xã hội Hướng dẫn thực

https://tailieuhoctap.com/bai-viet/thuc-hien-quy-dinh-mien-giam-hoc-phi.uidywq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khác