Triền khai miễn phí Sổ liên lạc điện tử tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .
 

 

 small_1234

Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp cùng với Viettel Hà Nội 1 triển khai miễn phí chương trình "Sổ liên lạc điện tử" nhằm quản lý, theo dõi kết quả học tập của học sinh bằng tin nhắn SMS và Internet đến hết ngày 31/12/2011.

small_1233_500
Ghi chú: 
      - Giải pháp "Sổ liên lạc điện tử" cũng có thể sử dụng để các nhà Quản lý giáo dục nhắn tin điều hành tác nghiệp, thông báo họp đột xuất tới bậc phụ huynh học sinh, các thầy cô là hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng thi, giáo viên chủ nhiệm, chuyên viên phòng GD&ĐT, ... Đây là một giải pháp công nghệ mang tính hiệu quả cao trong thời đại bùng nổ về CNTT và truyền thông.
      - Để được sử dụng dịch vụ, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS đăng ký với Phòng GD&ĐT quận, huyện; Các trường THPT, các phòng GD&ĐT đăng ký với Sở GD&ĐT trước ngày 12/5/2011

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Sở giáo dục Hà Nội | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Triền khai miễn phí Sổ liên lạc điện tử tại các cơsở giáo dục trên địa bàn Hà Nội, Sở giáo dục Hà Nội. Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp cùng với Viettel Hà Nội 1 triển khai miễn phí chương trình Sổ liên lạc điện tử nhằm quản lý, theo dõi kết quả học tập của học sinh bằng tin nhắn SMS và Internet đến hết ngày 3

https://tailieuhoctap.com/baivietsogiaoduchanoi/trien-khai-mien-phi-so-lien-lac-dien-tu-tai-cac-co-so-giao-duc-tren-dia-ban-ha-noi.yni0wq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan