Chi tiết đổi SIM số 11 số thành 10 số

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

Bộ Thông tin & Truyền thông chính thức công bố chi tiết thay đổi thuê bao 11 số thành 10 số của 5 nhà mạng gồm Viettel, VinaPhone, MobiFone, Gmobile và Vietnamobile.

Chi tiết đổi SIM số 11 số thành 10 số - Ảnh 1.

Việc chuyển đổi SIM 11 số thành 10 số sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 1-9-2018. Ảnh: Hoàng Triều.

Hôm nay, ngày 29-5-2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức công bố chi tiết việc chuyển đổi SIM số 11 số thành 10 số của 5 nhà mạng tại Việt Nam. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông các nhà mạng, cơ quan quản lý phải hoàn thành kế hoạch chuyển đổi mã mạng của thuê bao 11 số thành 10 số trước 1-6-2018. Quá trình chuyển đổi chính thức sẽ bắt đầu từ ngày 15-9-2018 và kết thúc vào ngày 30-6-2019.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông thuê bao 11 số của mạng của mạng VinaPhone gồm các đầu số 0123, 0124, 0125, 0127, 0129 sẽ chuyển thành 083, 084, 085, 081, 082.

Thuê bao 11 số của nhà mạng Viettel gồm các đầu số 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169 sẽ chuyển thành 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039.

Empty

Còn các thuê bao 11 số của mạng MobiFone gồm các đầu số 0120, 0121, 0122, 0123, 0126, 0128 sẽ chuyển thành 070, 079, 077, 076, 078.

Thuê bao 11 số của Vietnamobile và Gtel sẽ chuyển sang thuê bao 10 số đầu số 05x. Cụ thể thuê bao 11 số 0199 của Gtel sẽ được đổi sang đầu số 059, còn thuê bao 11 số 0188, 0186 của Vietnamobile sẽ được đổi sang đầu số 056, 058.

Các thuê bao 10 số đang sử dụng như 090, 091, 092, 093, 094, 099, 098, 097, 096 sẽ không bị ảnh hưởng gì sau khi thực hiện kế hoạch chuyển đổi này.

sim

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, khi tiến hành chuyển đổi các nhà mạng sẽ phải cho quay số song song (duy trì cả số cũ và số mới) từ ngày 15-9-2018 đến ngày 14-11-2018 và duy trì âm báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Đồng thời khi đổi số thuê bao, nhà mạng phải thông báo trước 60 ngày đến các thuê bao cần đổi số.

theo NLĐ

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Sản phẩm mới -Thị trường | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Chi tiết đổi SIM số 11 số thành 10 số, Sản phẩm mới -Thị trường. Bộ Thông tin & Truyền thông chính thức công bố chi tiết thay đổi thuê bao 11 số thành 10 số của 5 nhà mạng gồm Viettel, VinaPhone, MobiFone, Gmobile và Vietnamobile. Việc chuyển đổi SIM 11 số thành 10

https://tailieuhoctap.com/baivietsanphammoithitruong/chi-tiet-doi-sim-so-11-so-thanh-10-so.20z00q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan