bai toan ve tong ti

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

Mức 1 : Tổng hai số là 35. Số thứ nhất bằng 3/4 số thứ hai. Tìm hai số đó.

Mức 2 : Trung bình cộng của hai số là 35. Số thứ nhất bằng 3/4 số thứ hai. Tìm hai số đó.

Mức 3 : Trung bình cộng của hai số là 37. Số thứ nhất bằng3/4  số thứ hai và cộng thêm 4 . Tìm hai số đó.

 

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Ngữ v�?n 9 | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

bai toan ve tong ti, Ngữ v�?n 9. Mức 1 : Tổng hai số là 35. Số thứ nhất bằng 3/4 số thứ hai. Tìm hai số đó.Mức 2 : Trung bình cộng của hai số là 35. Số thứ nhất bằng 3/4 số thứ hai. Tìm hai số đó.Mức 3 : Trung bình cộng của hai số là 37. Số thứ nhất bằng3/4 số thứ hai và cộng thêm 4 . Tìm hai số đó...

https://tailieuhoctap.com/baivietnguvn9/bai-toan-ve-tong-ti.84cn0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan