Chương trình công tác đội Năm học 2017-2018

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

 

HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN QUẢNG TRẠCH

LIÊN ĐỘI TH QUẢNG TRƯỞNG

                                * * *                        Quảng Trường, ngày 21 tháng 9 năm 2017

                       Số:  01  CT/LĐ

                             

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018

-----------

 

]]

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018 của Hội đồng Đội huyện Quảng Trạch; thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Liên đội xây dựng Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

I. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC                  

“Thiếu nhi Quảng Trạch

Thi đua thực hiện tốt

Năm điều Bác Hồ dạy”

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1. Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; tuyên truyền, phổ biến và triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.

2. Tổ chức cho thiếu nhi thực hiện phong trào“Thiếu nhi Quảng Trạch thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” để cụ thể hoá Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tập trung vào các nội dung: thi đua rèn luyện đạo đức, lối sống; thi đua học tập; thi đua rèn luyện sức khoẻ, kỹ năng thực hành xã hội.

3. Tuyên truyền, phổ biến và triển khai Luật trẻ em, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em trong thiếu nhi. Kịp thời lên tiếng trước các hành vi vi phạm quyền, xâm hại trẻ em; có mô hình, giải pháp hiệu quả trong phòng, chống bạo lực, đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em.

4. Nâng cao chất lượng đội viên. Tiếp tục đổi mới phương thức triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên”. Tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ chỉ huy Đội, cán bộ phụ trách sao, huynh trưởng.

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. 100% Chi đội và Lớp sao nhi đồng tuyên truyền cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng về Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI trong công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

2. 100% Chi đội tổ chức tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ. Cấp huyện tổ chức 1 chương trình tuyên dương.

3. Cấp Liên đội có ít nhất 01 mô hình hiệu quả trong phòng chống bạo lực, xâm hại, đuối nước và tai nạn thương tích cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng.

4. Liên đội giúp đỡ thường xuyên ít nhất từ 3 đến 5 đội viên, thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong phong trào “Giúp đỡ thiếu nhi  khó khăn”.

5. 100% đội viên, nhi đồng đăng ký, 90% đội viên, nhi đồng hoàn thành chương trình Rèn luyện đội viên, Dự bị đội viên.

6. Cấp Chi đội tổ chức 01 Hội thi “Chỉ huy Đội giỏi”, chỉ đạo100% Chi đội tổ chức tốt Hội thi vào ngày 15 tháng 3 năm 2018.

8. 100% giáo viên làm huynh trưởng, BCH Liên đội  và các chi đội trưởng được tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ công tác.

9.Trao tặng 50 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Triển khai phong trào “Thiếu nhi Quảng Trạch thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”

1.1. Về nội dung

1.1.1. Tạo môi trường cho thiếu nhi rèn luyện đạo đức, bồi đắp lý tưởng, truyền thống cách mạng

- Tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi về lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, của Đoàn, của Đội; gặp mặt các nhân chứng lịch sử; thi tìm hiểu lịch sử; tham gia tu sửa, bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa, các danh lam thắng cảnh, nghĩa trang liệt sỹ tại địa phương. Đồng loạt tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui, khoẻ” trong các Liên đội - Thực hiện nghiêm túc Lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ theo chủ đề, chủ điểm gắn với các hoạt động giáo dục thiếu nhi, định hướng cho các em phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền, phổ biến và triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đoàn các cấp về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; tuyên truyền về Luật Trẻ em, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em thông qua các Hội nghị chuyên đề, tập huấn cho cán bộ phụ trách thiếu nhi các cấp; các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chi đội, Liên đội; các hoạt động thi tìm hiểu;…

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chủ quyền biên giới, biển đảo Tổ quốc trong thiếu nhi thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, thi tìm hiểu, vẽ tranh, viết thư gửi tới các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nơi biên giới, hải đảo.

- Tăng cường nắm bắt thông tin và kịp thời phản ánh về tình hình thiếu nhi. Phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên làm Huynh trưởng trong nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của thiếu nhi. Tổ chức, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ, diễn đàn phát huy quyền tham gia của trẻ em. Tăng cường phối hợp với các ngành trong giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa thiếu niên chậm tiến.

- Đẩy mạnh và phát huy phong trào mua, đọc và viết tin, bài cho các ấn phẩm của Đội TNTP Hồ Chí Minh để tuyên truyền rộng rãi về các gương thiếu nhi tiêu biểu, người tốt việc tốt, các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đội thông qua các kênh thông tin như: website, mạng xã hội,...

1.2.2. Tạo môi trường giúp thiếu nhi thi đua học tập

- Rèn luyện ý thức, tác phong học tập cho thiếu nhi thông qua việc thực hiện nghiêm túc nề nếp học đường. Phát huy tính chủ động, sáng tạo và đề cao vai trò tự học tập, tự tu dưỡng, tự rèn luyện của mỗi đội viên, thiếu nhi.

- Hướng dẫn cho các em hình thành phương pháp học tập tích cực, gắn lý thuyết với thực hành và trải nghiệm; định hướng cho thiếu nhi cách tiếp cận, sử dụng đúng cách, hiệu quả Internet, mạng xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập.

- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ học tập; khuyến khích thiếu nhi tích cực, chủ động trang bị kiến thức ngoại ngữ, kiến thức xã hội. Tổ chức Hội thi “Tin học trẻ” cấp huyện và tham gia tốt Hội thi “Tin học trẻ” toàn tỉnh lần thứ XIX.

- Tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, vận động thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến trường; phát huy và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả như kết nghĩa giữa các Liên đội, "Bạn giúp bạn, “Đôi bạn cùng tiến

1.1.3. Tạo môi trường cho thiếu nhi thi đua rèn luyện sức khoẻ, kỹ năng, lối sống, nếp sống

- Tuyên truyền về tầm quan trọng của sức khoẻ và định hướng, hướng dẫn cho thiếu nhi rèn luyện sức khoẻ thường xuyên. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao tại Liên đội trong năm học và tại địa phương trong các dịp hè.

- Phát triển, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, sáng tác thơ văn tuổi học trò, câu lạc bộ sở thích, sân chơi cuối tuần,… nhằm tạo môi trường lành mạnh để thiếu nhi phát triển năng khiếu, bồi dưỡng ươm mầm tài năng nhỏ tuổi. Tổ chức cho thiếu nhi tham gia các trò chơi dân gian, giúp các em tham gia tìm hiểu và giữ gìn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Duy trì tốt hoạt động các câu lạc bộ“Phóng viên nhỏ’’, “Đội tuyên truyền phát thanh măng non”... tổ chức “Đêm hội trăng Rằm” cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu và các hoạt động bổ ích cho thiếu nhi nhân dịp Tết Nguyên Đán.

- Phát triển, nhân rộng, tăng tính sáng tạo trong tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí và các mô hình rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi, như kỹ năng phòng chống xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục; kỹ năng bơi, phòng tránh đuối nước và cứu đuối nước; kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích; phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội; giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, khai thác internet hiệu quả; sinh hoạt dã ngoại; tổ chức trại hè thiếu nhi.

- Tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, rượu bia và các chất kích thích, phòng chống HIV/AIDS trong thiếu nhi. Phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương định hướng cho thiếu nhi sử dụng đồ chơi an toàn, không có chất độc hại, tham gia các trò chơi trực tuyến có ý nghĩa giáo dục, lành mạnh, tránh xa các trò chơi độc hại, có yếu tố bạo lực, phản văn hóa.

- Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn cho thiếu nhi tham gia giữ gìn vệ sinh học đường, nơi ở, làng xóm, bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, thu nhặt, vứt rác đúng nơi quy định, dã ngoại khám phá, tìm hiểu thiên nhiên, tuyên truyền bảo vệ môi trường sinh thái biển.

1.2. Về phương thức triển khai phong trào

- Tuyên truyền, phổ biến cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng về những nội dung cơ bản của phong trào “Thiếu nhi Quảng Trạch thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” trong giai đoạn mới với 03 nội dung cơ bản: thi đua rèn luyện đạo đức, lý tưởng, truyền thống - thi đua học tập - thi đua rèn luyện sức khoẻ, kỹ năng thực hành xã hội. Các Chi đội cụ thể hoá phong trào bằng những giải pháp cụ thể đến từng các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng.

- Tổ chức cho thiếu nhi sinh hoạt, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ về tinh thần học tập suốt đời, nhân ái, sẻ chia và ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Kế hoạch nhỏ”, “Nghìn việc tốt”.

2. Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh

2.1. Công tác nhi đồng

- Tập trung nâng cao chất lượng công tác nhi đồng. Cụ thể hoá các nội dung trong chương trình “Dự bị đội viên” thành các tiêu chí rèn luyện cụ thể gắn với các việc làm hàng ngày của các em. Duy trì thường xuyên, đảm bảo nội dung, quy trình, đổi mới hình thức sinh hoạt Sao nhi đồng theo chủ đề, chủ điểm năm học; từng bước giúp các em làm quen với Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng hoạt động của Sao tự quản trong học tập, vui chơi, sinh hoạt.

- Phát huy vai trò tự quản của nhi đồng dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm và phụ trách sao. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phụ trách Sao nhi đồng về phương pháp, cách thức, kỹ năng tiến hành hoạt động Sao nhi đồng.

2.2. Công tác đội viên

- Thực hiện đúng quy trình bồi dưỡng, kết nạp đội viên; đổi mới hình thức kết nạp Đội, khuyến khích tổ chức tại các di tích lịch sử, cách mạng, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, tạo dấu ấn đối với thiếu nhi khi được vào Đội. Đảm bảo việc quản lý đội viên theo đúng hướng dẫn về hồ sơ, sổ sách của Hội đồng Đội Trung ương.

- Tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Chương trình Rèn luyện đội viên. Chủ động nghiên cứu, tham mưu lồng ghép, tích hợp Chương trình Rèn luyện đội viên với việc triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường, đảm bảo tính khoa học, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi. Tổ chức “Ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên” với hình thức kiểm tra, ghi nhận phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị.

- Hướng dẫn các Chi đội tổ chức Đại hội Đội theo đúng yêu cầu về thời gian, nội dung, hình thức được quy định trong Điều lệ và Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm tại chi đội 5A để tạo mẫu, rút kinh nghiệm trước khi tiến hành tổ chức Đại hội đồng loạt.

- Duy trì sinh hoạt Đội, chú trọng chất lượng nội dung và đổi mới hình thức sinh hoạt phù hợp với thiếu nhi và điều kiện học tập. Thúc đẩy hoạt động tự quản của các Liên đội, Chi đội và của chính đội viên. Nhân rộng mô hình cuộc vận động xây dựng "Chi đội 3 tốt""Liên đội 3 tốt" (học tập tốt - phong trào tốt - tự quản tốt) phù hợp với địa phương, đơn vị.

2.4. Công tác Chỉ huy Đội

- Quan tâm lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo lực lượng Chỉ huy Đội. Duy trì tốt nề nếp sinh hoạt, hoạt động của các câu lạc bộ Chỉ huy Đội. Tổ chức các đợt tập huấn kỹ năng, phương pháp hoạt động Đội, kiến thức cho đội ngũ Chỉ huy Đội; đổi mới, tăng cường tính hấp dẫn của chương trình tập huấn, giúp các em làm quen với tổ chức các hoạt động lớn; phát huy vai trò tự nguyện, tự quản, tính chủ động, sáng tạo trong mỗi Chỉ huy Đội. Tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp Liên đội, tham gia tốt Hội thi cấp huyện.

- Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình Chỉ huy Đội giỏi thông qua các cuộc thi, giải thưởng, tạo động lực cho các em tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

2.5. Công tác thiếu nhi ở địa bàn dân cư

- Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội cấp xã, và Câu lạc bộ phụ trách thiếu nhi. Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phù hợp với đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi ở địa bàn dân cư.

- Tổ chức tốt các hoạt động tiếp nhận thiếu nhi về sinh hoạt trên địa bàn dân cư và bàn giao thiếu nhi trở lại trường học sau dịp hè. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi trên địa bàn dân cư trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi.

2.6. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi

- Hội đồng Đội các cấp phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo địa phương kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước trong chọn cử và áp dụng chế độ, chính sách đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong các nhà trường.

-Nâng cao chất lượng hoạt động và mở rộng Hội đồng Huấn luyện cấp huyện. Thường xuyên cập nhật những nội dung, thông tin mới cung cấp cho giáo viên làm tổng phụ trách Đội và cán bộ phụ trách thiếu nhi.

- Xây dựng và tổ chức có hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ Phụ trách thiếu nhi”,“Khăn hồng tình nguyện. Quan tâm các hình thức tuyên dương, tôn vinh và nhân rộng các tấm gương phụ trách Đội nhiệt tình yêu trẻ, có nhiều đóng góp đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

V. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG LỚN

1. Cấp trường

- Phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo tổ chức Khai giảng năm học mới 2017 – 2018.

- Tổ chức Chương trình “Đêm hội trăng rằm” tặng học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết trung thu 2017. (Tháng 10/2017)

- Tổ chức điểm cấp huyện Ngày hội Thiếu nhi vui, khỏe”trong các Liên đội tiểu học (dự kiến 25/3/2018)

- Tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp trường 15/3/2018và cấp huyện. (Tháng 4/2018)

-Tổ chức kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đội TNPT Hồ Chí Minh và lễ Tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ cấp Liên đội. (Tháng 5/2018)

- Tổ chức Ngày hội “Công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện Đội viên”, kỷ niệm ngày thành lập Đội TNPT Hồ Chí Minh và lễ Tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ cấp Liên đội. (Tháng 5/2018)

- Tham gia tốt các cuộc thi, tập huấn về Luật trẻ em, an toàn giao thông, Mizuiku-Em yêu nước sạch...

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

2. Cấp Liên đội

- Căn cứ Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018 của Hội đồng Đội huyện, chủ động xây dựng Chương trình năm học cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị.

- Phát động chương trình năm học theo chủ đề gắn với Lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018.

- Phát động thi đua, tổ chức khen thưởng kịp thời cho từng đợt hoạt động cao điểm, từng chương trình cụ thể gắn với tiêu chí thi đua năm học do Hội đồng Đội huyện ban hành.

Trên đây là Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018, Liên đội xây dựng chương trình đề nghị các chi đội cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung.

 

 Xác nhận BGH Nhà trường

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

TM. BCH LIÊN ĐỘI

  TỔNG PHỤ TRÁCH

 

 

 

   

                   Nguyễn Thị Mai

 

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Hoạt động đội | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Chương trình công tác đội Năm học 2017-2018, Hoạt động đội. HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN QUẢNG TRẠCH LIÊN ĐỘI TH QUẢNG TRƯỞNG * * * Quảng Trường, ngày 21 tháng 9 năm 2017 Số: 01 CT/LĐ CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018 ----------- ]] T

https://tailieuhoctap.com/baiviethoatdongdoi/chuong-trinh-cong-tac-doi-nam-hoc-2017-2018.f4nw0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khác