Báo cáo hoạt động đội tháng 10 năm 2017

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI: T.H QUẢNG TRƯỜNG            Quảng Trường, ngày 24 tháng 10 năm 2017.

                     *****

             Số: 03 BC/LĐ

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI

THÁNG 10 / NĂM HỌC: 2017 - 2018

 

            Thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 - 2017; căn cứ quy trình hoạt động đội và phong trào thiếu nhi theo chủ điểm tháng 10 liên đội đã đạt được những kết quả sau;

     I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

- Tổng số học sinh: 225 em. Tổng số lớp: 9 lớp.

- Tổng số đội viên: 79. Tổng số nhi đồng: 146 em.

         II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống:

*. Các hoạt động phong trào đã được triển khai:

            -Triển khai cuộc vân động Thiếu nhi Quảng Trạch thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy

            - Tổ chức các hoạt động nhằm giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn được đến trường gắn với cuộc vận động “Vòng tay bè bạn” học sinh quên góp được 610.000 đồng

            - Tiếp tục phát động phong trào “ Kế hoạch nhỏ thu gom giấy loại” xây dựng quỹ thanh thiếu nhi nghèo vượt khó đễ giúp đỡ thanh thiếu nhi nghèo vượt khó do HĐĐ phát động.

            *. Nêu gương điển hình: Huyền, Linh, Ngân 5A ,Linh, Nguyên 5B  Linh, Hằng, Anh 3A, Hưng, Hằng 4B, Nguyên, Diệu 4A, Như, Kiệt 3A, Thảo, Dũng 3B.

            *. Kết quả thực hiện:

            Liên đội đã phát động được đợt ủng hộ vì bạn nghèo có ngui cơ bỏ học với số tiền: 2.150.000đ,  quĩ vòng tay bè bạn: 610.000đ

            2. Phong trào thi đua học tập:

            *. Các phong trào thi đua được phát động trong tháng:

            - Trong tháng Liên đội đã duy trì và thực hiện tốt phong trào “tiếng trống chất lượng” ngày càng nhân rộng các “đôi bạn cùng tiến”, 15 phút đầu giờ ở các lớp được các em tự giác học tập và duy trì tốt.

            * Phong trào thi đua học tập lập thành tích chào mừng ngày thành lập hội LHTN Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 như: “Bông hoa điểm tốt kính tặng thầy cô”, “Giúp bạn vượt khó học tốt” “Sao điểm 10” tổ chức thi “vở sạch chữ đẹp” ở các chi đội

            * Duy trì các câu lạc bộ học tập ngoại ngữ do cô Hoàng Thị Phong Lan và cô Trần Thị Bội Hà  phụ trách , câu lạc bộ Toán và tiếng việt do cô Phan Thị Mai Thanh, Hoàng Thị Huế, Hà Thị Thu Hoài, Phạm Thị Mai, Thầy Phan Thanh Hà phụ trách.

             *Phong trào giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn học tốt: Các lớp tự lên kế hoạch giúp đỡ các em học yếu, cho kèm và phụ đạo thêm.

            * Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các bộ đội viên, thiếu niên, nhi đồng trong việc thực hiện cuộc vận động 2 không với 4 nội dung. Nhằm nâng cao tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh ttrong học tập cũng như các hoạt động xã hội.

* Kết quả thực hiện:

            - Có 100% học sinh 5 thôn thực hiện phong trào “Tiếng trống chất lượng”.

            - Có 132đôi bạn cùng tiến.

            - Có 112 Bông hoa điểm tốt.

            - Tuyển chọn được 10 học sinh tham gia vào CLB Ngoại ngữ

            - 8/8 lớp đăng ký thực hiện tốt cộc vận động 2 không.

            3. Hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT:

            - Tập bài hát múa chủ điểm tháng 10. Tập văn nghệ chào mừng ngày Hội nghị CBCC và ĐH Liên đội.

            - Tập nhảy huyên vũ sân trường, bài múa chủ điểm tháng, bài đoremon

            - Khảo sát học sinh có năng khiếu TDTT tuyển chọn đội tuyển vào CLB tập luyện và câu lạc bô năng khiếu do thầy Nguyễn Anh Hùng GV thể dục. Cô Nguyễn Thị Mai GV TPT , cô Hoàng Thị Tu Hà GV Mỹ thuật, cô Hồ Thị Bích Hòa GV Âm Nhạc phụ trách.

            - Sưu tầm và sáng tác các trò chơi dân gian trong giáo dục dã giữ bài dự thi  đồng thời tổ chức các trò chơi dân gian trong hoạt động đội

4. Công tác xây dựng Đội - Sao:

            - Duy trì tốt công tác đội – sao theo lịch 2lần/ tuần và tập xen kẻ vào HĐGG, ôn lại các bài hát theo chủ điểm tháng.

            - Các chi đội Đại hội điểm và chuân bị kế hoạch các nội dung cho Đại hội Liên Đội ngày 21/10/2017 và đã thành công tốt đẹp lựa chọn được 7 bạn vào BCH Liên đội.

            - Tiếp tục cuộc vận động “Vì thanh thiếu nhi nghèo vượt khó”

            - Tập huấn về nghi thức nghi lễ, các bài hát bài múa theo chủ điểm cho các huynh trưởng BCH Liên đội, chi đội và ôn lại các bài trống quy định.

            - Triển khai mô hình thư viện xanh.

             - Học sinh hưởng ứng tuần lễ học tập và đã quyên góp được 195 cuốn sách  vào tủ sách dùng cho cho giáo viên và học sinh.

  1. 5.     Lao động, vệ sinh môi trường:

            -Thực hiện tốt vệ sinh trường lớp 2 buổi / ngày, Thực hiện tốt vệ sinh thôn xóm và NTLS xã Quảng Trường 1lần/ tuần, phân công vị trí trực vệ sinh, trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh, cây bống mát cho từng lớp. Tổng vệ sinh trường lớp hàng ngày và hằng buổi, vệ sinh cá nhân luôn được các em ý thức thực hiện tốt, tổng dọn vê sinh sau lũ.

            6. Chương trình RLĐV:

            - Triển khai học tập “Sổ tay Đội viên ” “Sổ tay nhi đồng”, cho các en thực hiện chương trình rèn luyện đội viên theo chuyên hiệu: An Toàn Giao thông và danh hiệu con ngoan

            - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, kết nạp đội viên mới.

            III. TỒN TẠI HẠN CHẾ:

            IV. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ:

            Trên đây là kết quả hoạt động của Liên Đội trong tháng 10/ 2017  báo cáo lên HĐĐ huyện theo dõi.

 

XÁC NHẬN BAN GIÁM HIỆU                         NGƯỜI BÁO CÁO

               HIỆU TRƯỞNG                                              TPT

                                  (Đã ký)

 

 

                     

                                                                         Nguyễn Thị Mai

 

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Hoạt động đội | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Báo cáo hoạt động đội tháng 10 năm 2017, Hoạt động đội. ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI: T.H QUẢNG TRƯỜNG Quảng Trường, ngày 24 tháng 10 năm 2017. ***** Số: 03 BC/LĐ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNG 10 / NĂM HỌC: 2017 - 2018 Thực hiện chươ

https://tailieuhoctap.com/baiviethoatdongdoi/bao-cao-hoat-dong-doi-thang-10-nam-2017.93nw0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan