Tổ chức tham quan cho các em học sinh

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

Ngày 26/02/2012, trường THCS Nguyễn Quốc Phú đã tổ chức tham quan cho các em học sinh tại Dinh Độc Lập và Công viên nước Đầm Sen

 

dsc02185_500

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Hình ảnh hoạt động | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Tổ chức tham quan cho các em học sinh, Hình ảnh hoạt động. Ngày 26/02/2012, trường THCS Nguyễn Quốc Phú đã tổ chức tham quan cho các em học sinh tại Dinh Độc Lập và Công viên nước Đầm Sen

https://tailieuhoctap.com/bai-viet/to-chuc-tham-quan-cho-cac-em-hoc-sinh.nqwwxq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khác