5840: Tìm số tự nhiên

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

Bài 1: 

a) Tìm số tự nhiên a lớn nhất,sao cho: 3,5 x a < 12

b) Tìm số tự nhiên a bé nhất,sao cho: 8,7 x b > 64


( Em tìm được kết quả nhưng không biết cách trình bày cụ thể trong bài làm-mong thầy giúp em ạ!)

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: GIẢI TOÁN TIỂU HỌC | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

5840: Tìm số tự nhiên, GIẢI TOÁN TIỂU HỌC. Bài 1: a) Tìm số tự nhiên a lớn nhất,sao cho: 3,5 x a b) Tìm số tự nhiên a bé nhất,sao cho: 8,7 x b > 64 ( Em tìm được kết quả nhưng không biết cách trình bày cụ thể trong bài làm-mong thầy giúp em ạ!

https://tailieuhoctap.com/baivietgiaitoantieuhoc/5840-tim-so-tu-nhien.o0b10q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan