Bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

Một số sau khi giảm đi 20% thì phải tăng thêm bao nhiêu phần trăm số mới để được số cũ .

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Giải Toán | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm, Giải Toán. Một số sau khi giảm đi 20% thì phải tăng thêm bao nhiêu phần trăm số mới để được số cũ .

https://tailieuhoctap.com/baivietgiaitoan/bai-toan-ve-ti-so-va-ti-so-phan-tram.rsux0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan