Hiệu - tỉ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

Nếu bớt 1 cạnh của hình vuông đi 7m và bớt 1 cạnh khác đi 25m thì được một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng .Tính diện tích hình vuông.

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Hiệu - tỉ, Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1. Nếu bớt 1 cạnh của hình vuông đi 7m và bớt 1 cạnh khác đi 25m thì được một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng .Tính diện tích hình vuông.

https://tailieuhoctap.com/baivietgiaibaitrentoantuoitho1/hieu-ti.3otz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan