Tiêu chuẩn đạo đức lối sông của CB-ĐV trường THCSHải Sơn

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

 

   CHI BỘ TRƯỜNG THCS HẢI SƠN.                                                                             

TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG

CỦA ĐẢNG VIÊN VÀ CÔNG CHỨC TRƯỜNG THCS HẢI SƠN.           Căn cứ HD 01, HD 02 của Huyện ủy Hải Lăng; Căn cứ HD 03 của Tỉnh ủy Quảng Trị; Căn cứ HD 01 và 02 của Đảng ủy xã Hải Sơn; Căn cứ thực tế của Chi bộ và nhà trường THCS Hải Sơn và được sự góp ý của Chi bộ và tập thể Sư phạm nhà trường đã thống nhất vạch ra tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của  đảng viên và CB-GV-NV trường THCS Hải Sơn như sau:          1. Phải học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Kiên quyết chống tư tưởng trung bình chủ nghĩa, chủ nghĩa cá nhân; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.          2. Có ý thức trách nhiệm cao, tâm huyết với nghề nghiệp. Không làm tổn hại đến thanh danh và uy tín của nhà giáo, nhà trường.          3. Luôn đấu tranh, phê và tự phê để cùng tiến bộ.           4. Công khai, dân chủ và thực hành tiết kiệm.           5. Không rượu bia, cờ bạc (dưới mọi hình thức) bê tha, nợ nần dây dưa...          6. Không xúc phạm đến thân thể, danh dự học sinh cũng như người lớn.          7. Xây dựng gia đình hạnh phúc, quy mô ít con, đạt gia đình văn hóa.          8. Bất cứ ở đâu, mọi lúc, mọi nơi người cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên nhà trường luôn gương mẫu, từ lời nói đến việc làm để nhân dân, phụ huynh và học sinh noi theo.          Mọi thành viên trong trường có quyền giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên nhà trường theo tiêu chuẩn đạo đức, lối sống đã đề ra.                                                                 

           Hải Sơn, ngày 5 tháng 7 năm 2007.    

                                 BÍ THƯ                   

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: GD hướng nghiệp 9 | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Tiêu chuẩn đạo đức lối sông của CB-ĐV trườngTHCSHải Sơn, GD hướng nghiệp 9. CHI BỘ TRƯỜNG THCS HẢI SƠN. TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CỦA ĐẢNG VIÊN VÀ CÔNG CHỨC TRƯỜNG THCS HẢI SƠN. Căn cứ HD 01, HD 02 của Huyện ủy Hải Lăng; Căn cứ HD 03 của Tỉnh ủy Quảng Trị; Căn cứ HD 01 và

https://tailieuhoctap.com/bai-viet/tieu-chuan-dao-duc-loi-song-cua-cb-dv-truong-thcshai-son.ola6vq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan