Tài liệu học cơ sở dữ liệu của trường "ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN_ĐHQG TPHCM"


http://www.mediafire.com/download.php?zy3nmznywmt

Hoặc


http://cuasoit.com/download/2009/4/c...so_du_lieu.rar

CDSL Phân tán - Cơ sở dữ liệu phân tán

http://cuasoit.com/download/2009/6/c...L_phan_tan.rar

CSDL HĐT - Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

http://cuasoit.com/download/2009/6/core/CSDL_HDT1.rar

CSDL nâng cao - Cơ sở dữ liệu nâng cao

http://cuasoit.com/download/2009/6/c...e-DataBase.rar