NỘI QUY CHI ĐOÀN TH LÊ QUÝ ĐÔN

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

ĐOÀN XÃ GIA KIỆM

CHI ĐOÀN TH LÊ QUÝ ĐÔN

        ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH


             Gia Kiệm, ngày 31 tháng 10 năm 2017


 

 

 

                          NỘI QUI CHI ĐOÀN

( Áp dụng cho đoàn viên)

 

Điều 1. Thực hiện đúng giờ giấc lên lớp, hội  họp, sinh hoạt...

Điều 2. Đồng phục đúng qui định của nhà trường và đồng phục đoàn vào các ngày thứ hai hàng tuần, ngày lễ truyền thống, Đại hội của đoàn, giao lưu, sinh hoạt đoàn.

Điều 3. Chuẩn bị và lên lớp đầy đủ hồ sơ sổ sách, ĐDDH đúng theo qui định.

Điều 4. Đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên đúng qui định.

Điều 5. Sinh hoạt và đóng đoàn phí đúng qui định.

Điều 6. Khiếu nại tố cáo phải đúng trình tự, bắt đầu từ cơ sở (Không được vượt cấp).

Điều 7. Trồng và bảo vệ cây xanh (1 đoàn viên / 1 cây xanh còn sống).

Điều 8. Tham gia đầy đủ các hoạt động văn nghệ, TDTT, chuyên môn ... của trường.

Điều 9. Thuộc bài hát của Đoàn- Hội- Đội và một số ca khúc ca ngợi cách mạng, quê hương, đất nước, con người Việt Nam.

Điều 10. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, quy chế, quy định của ngành và của trường.      

 

 
 

TM. BCH CHI ĐOÀN

Bí thư

 

 Lê Hoàng Anh

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

NỘI QUY CHI ĐOÀN TH LÊ QUÝ ĐÔN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. ĐOÀN XÃ GIA KIỆM CHI ĐOÀN TH LÊ QUÝ ĐÔN ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH Gia Kiệm, ngày 31 tháng 10 năm 2017 NỘI QUI CHI ĐOÀN ( Áp dụng cho đoàn viên) Điều 1. Thực hiện đúng giờ giấc lên lớp, hội

https://tailieuhoctap.com/baivietdoantncshochiminh/noi-quy-chi-doan-th-le-quy-don.gcjx0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan