BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TTN NĂM 2015 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016.

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

      ĐOÀN XÃ VĨNH HÒA                        ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

  BCH CĐ TH VĨNH HÒA B                        Vĩnh hòa,ngày 16  tháng 12  năm 2015

 

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TTN NĂM 2015

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016.

 

- Căn cứ vào chương trình công tác đoàn và phong trào TTN chi đoàn TH Vĩnh Hòa B năm 2015.

Chấp hành sự chỉ đạo của BGH và Chi bộ nhà trường Năm 2015 tập thể BCH chi đoàn TH Vĩnh Hòa B đã tổ chức, thực hiện công tác đoàn và phong trào TTN đạt được một số kết quả như sau:

 

A.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1/ Những điều kiện thuận lợi;

      - Chi đoàn Trường Tiểu học Vĩnh Hòa B có số lượng đoàn viên tương đối đông, cùng sinh hoạt trong môi trường sư phạm vì vậy công tác học tập và tiếp thu các Nghị quyết, chỉ thị của Đoàn, Đảng và các cấp chính quyền rất thuận lợi.

          - Trong nhiệm kỳ 2014 - 2016, Chi đoàn luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo , kịp thời của Chi Bộ và BGH nhà trường, sự quan tâm tạo điều kiện của Đoàn xã Vĩnh Hòa, các tổ chức đoàn thể khác trong đơn vị.

          - Đội ngũ cán bộ, đoàn viên nhiệt tình, đoàn kết, có trách nhiệm trong các hoạt động chung cũng như trong thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

          - BCH chi đoàn hoạt động có hiệu quả, phân công phân nhiệm tương đối rõ ràng, đoàn kết trong hoạt động, phối hợp tốt trong công tác.

2/ Một số khó khăn;

-         Một số đoàn viên đã lập gia đình riêng, có con nhỏ nên đã ảnh hưởng không ít đến thời gian và hiệu quả hoạt động.

-         Đoàn viên đã có gia đình bận công tác chuyên môn nên tham gia các phong trào còn hạn chế.

-         Một bộ phận nhỏ các đồng chí đoàn viên trong Chi đoàn trách nhiệm chưa đầy đủ về vai trò tổ chức Đoàn trong trường học, chưa tích cực. Vì vậy nên có lúc, có khi chưa tự giác, chưa nhiệt tình trong các hoạt động của Nhà trường cũng như Chi đoàn và phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh.

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG:

I/ Công tác tuyên truyền giáo dục:

Trong nhiệm kỳ vừa qua công tác tuyên truyền giáo dục trong cán bộ, đoàn viên về chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương luôn được BCH chi đoàn xác định là một trong những nhiệm vụ then chốt và hàng đầu của công tác đoàn và phong trào TTN trong trường học, từ đó BCH chi đoàn triển khai việc thực hiện có hiệu quả với nhiều hình thức da dạng, phong phú từng bước đổi mới nội dung sinh hoạt chi đoàn, chi hội bằng nhiều hình thức như: Hội thi, các cuộc thi tìm hiểu, giao lưu văn hoá văn nghệ… từ đó qua các hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật, đến đoàn viên thanh niên về các đường lối, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và định hướng các giá trị chuẩn mực của đời sống xã hội cho đoàn viên, thanh niên.

1. Tiêp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”.

Chi đoàn tiếp tục tham gia việc thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” tổ chức cho đoàn viên tham gia viết sổ vàng và nhật ký làm theo lời Bác. Kết quả thu hút 17 đoàn viên tham gia.

2. Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng.

 Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, long yêu nước cho đoàn viên thanh niên trong chi đoàn trường, BCH chi đoàn tập trung tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, Đoàn, 06 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên bằng nhiều hình thức nhằm tuyên truyền nội dung Nghị quyết của chính sách của Đảng, Đoàn, Hội. Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức tốt cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, tham gia cuộc thi tìm hiểu thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3. Công tác giáo dục truyền thống:

Trong năm qua BCH chi đoàn luôn  tham gia các hoạt động công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ đoàn viên trong chi đoàn. Các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được BCH chi đoàn tham gia và thực hiện như: Tham gia tặng quà cho các gia đình chính sách, dọn vệ sinh nhà bia tưởng niệm…kết quả tham gia được 3 lượt có 12 đoàn viên thanh niên tham gia.

4. Công tác tuyên truyền đạo đức lối sống:

Trong cuộc vận động này luôn được BCH chi đoàn tổ chức bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trong đoàn viên cuộc vận động cần, kiệm là nết sống đẹp của thanh niên, cuộc vận động tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích, đăng ký chi đoàn kiểu mẫu, chương trình rèn luyện đoàn viên các hoạt động trên thật sự thu hút sự quan tâm của đoàn viên trong thời gian qua.

Tham gia tốt các hoạt động hè do ngành GD và đoàn xã phát động, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và học sinh tham gia như: Tiếng hát hoa phượng đỏ, thi vẽ tranh trên gốm, dọn vệ sinh văn trường lớp, dọn vệ sinh nhà bia tưởng niệm . 

II /Công Tác Xây Dựng Đoàn , Đoàn Tham Gia Xây Dựng Đảng:

1/ Công tác xây dựng Đoàn;

a/ Nâng cao chất lượng Đoàn viên;

- BCH chi đoàn xác định trong quá trình xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh nhân tố quan trọng đó là Đoàn viên.  Đoàn viên làm chủ trong các phong trào hành động cách mạng của thanh niên. Do vậy, yêu cầu có nội dung và biện pháp thực hiện để khơi dậy, phát huy tiềm năng sẵn có của ĐVTN. Để nâng cao chất lượng ĐV phải thông qua việc triển khai, thực hiện chương trình rèn luyện ĐV và tổ chức đánh gia phân loại ĐV hàng năm.

- Để đảm bảo việc thực hiện Điều lệ Đoàn nghiêm túc, đẩy mạnh công tác phát triển ĐV mới đảm bảo về số lượng và chất lượng trong nhiệm kỳ qua chi đoàn đã cử 2 đ/c tham gia lớp tập huấn cho cán bộ Đoàn.

b/ Củng cố xây dựng chi đoàn;

- Việc củng cố xây dựng chi đoàn và phát triển ĐV được BCH chi đoàn xem đây là giải pháp ngăn chặn sự yếu kém của chi đoàn. Trong năm qua chi đoàn được công nhận là chi đoàn vững mạnh.

* Tình hình tổ chức Đoàn trong năm như sau;

+ Tổng số ĐV đầu năm 2015 là 12 đồng chí.

+ Nam là 3 đồng chí.

+ Nữ là 9 đồng chí.

+ Chuyển đến trong năm 2015 là 5 đồng chí.

+ Chuyển đi năm 2015 là: 0

Tổng số đoàn viên hiện nay là 17 đồng chí.

2/ Đoàn tham gia xây dựng Đảng;

-         Với chức năng “Là đội dự bị tin cậy của Đảng”, có nhiệm vụ “Thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng”, Chi đoàn Trường TH Vĩnh Hòa B thường xuyên tổ chức tuyên truyền trong sinh hoạt định kỳ về Nghị quyết của Đảng, Đoàn.

-         Nhằm góp phần tham gia xây dựng Đảng vững mạnh tuổi trẻ chi đoàn tích cực đóng góp ý kiến xây dựng Đảng Viên và thường xuyên tham mưu chi bộ trong công tác, chỉ đạo đối với hoạt động Đoàn và phong trào TTN. Trong năm qua chi đoàn đã giới thiệu 2 ĐV ưu tú cho Đảng cử đi học lớp cảm tỉnh Đảng.

III. CÁC PHONG TRÀO HÀNH ĐỘNG

1/ Chương trình “Bạn đồng hành của thanh niên”

- BCH tiếp tục hưởng ứng chương trình “Bạn đồng hành của thanh niên”, trong nhiệm kỳ qua, chi đoàn đẩy mạnh phong trào hoạt động một cách rộng khắp, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào TTN.

- Chi đoàn tham gia giải bóng chuyền do Phòng GD tổ chức chào mừng 20/11 và được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

2/ Chương trình “ Xung phong tình nguyện tham gia phát triển kinh tế-xã hội vì quê hương Bình Dương giàu đẹp”. “ Thanh niên xunh kích bảo vệ tổ quốc và giữ gìn trật tự ATXH”.

- Hưởng ứng chương trình này, trong nhiệm kỳ BCH chi đoàn đã động viên các đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo có 3 đ/c, tham gia và tổ chức sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi.

- Hưởng ứng cuộc vận động về ngày thứ bảy tình nguyện và ngày chủ nhật xanh.Chi đoàn Trường đã tham gia dọn vệ sinh trường, lớp có 17 đ/c tham gia, nhà bia tưởng niệm xã có hơn 3 ĐV tham gia.

- Chi đoàn phối hợp với TPT Đội tuyên truyền luật giao thông tới HS toàn trường có 17 ĐV tham gia .

 

 

PHẦN THỨ II

PHƯƠNG HƯỚNG – NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TTN CĐ TH VĨNH HÒA B NĂM 2016.

I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC:

- Tuyên truyền 6 bài học lý luận chính trị

- Phấn đấu 01 tháng chi đoàn sinh hoạt có chuyên đề về 06 bài học LLCT.

- Tuyên truyền về ngày 26/3, 30/4 và 1/5,27/7, 2/9, 15/10, 22/12.

- Đoàn viên thanh niên học tập NQ Đảng , Đoàn các cấp tuyên truyền giáo dục về truyền thống Đoàn, hội ,đội…

- Tham gia hiến nhân đạo do Phòng GD tổ chức và Đoàn xã phát động .

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN , ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG:

- Mỗi năm chi đoàn giới thiệu cho chi bộ từ 1-2 đoàn viên ưu tú xem xét kết nạp vào Đảng.

- Thu và nộp đoàn phí đầy đủ.

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn ít nhất 1tháng /1lần.

- Tham gia các buổi họp do đoàn xã tổ chức.

III. PHONG TRÀO HÀNH ĐỘNG CỦA THANH NIÊN:

1/Chương trình “Bạn đồng hành của thanh niên”.

-Tiếp tục vận động đoàn viên tham gia các lớp bồi dưỡng công tác đoàn do xã đoàn phát động.

2/ Chương trình “Xung phong tình nguyện tham gia phát triển kinh tế xã hội vì quê hương giàu đẹp”, “ TNXK bảo vệ tổ quốc và giữ gìn trật tự ATXH”.

- Thực hiện tốt hoạt động đền ơn, đáp nghĩa gia đình chính sách.

- Tham gia đầy đủ các buổi  ra quân “ Thứ bảy tình nguyện và ngày chủ nhật xanh”tại nhà trường 1 tháng/lần,cũng như đoàn xã phát động.

- Nhận chăm sóc giúp đỡ 1 gđ chính sách trên địa bàn xã Vĩnh Hòa.

3/Chương trình vì đàn em:

- Tổ chức hoạt động cho thiếu nhi trong hè, trung thu,vv…

- Tham gia đầy đủ các hoạt động VHVN do đoàn cấp trên tổ chức.

- Phối hợp với chi đoàn kết nghĩa các buổi giao lưu văn nghệ trong những ngày lễ lớn.

- Tham gia các hoạt động TDTT do Ngành và đoàn xã phát động.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động công tác đoàn và phong trào TTN năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Chi đoàn trường TH Vĩnh Hòa B.

Trên đây là bản báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào TTN năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Chi đoàn trường TH Vĩnh Hòa B./

 

Nơi nhận:                              

            - BCH Đoàn xã;                                             

            - Chi bộ;

           - Lưu hs Chi đoàn./

 

DUYỆT CỦA CHI BỘ                      TM. BCH CHI ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                              BÍ THƯ                       

 

 

 

 

           Trịnh Minh Tuấn                                               Trần Quốc Bảo

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TTN NĂM 2015 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016., Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. ĐOÀN XÃ VĨNH HÒA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH CĐ TH VĨNH HÒA B Vĩnh hòa,ngày 16 tháng 12 năm 2015 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TTN NĂM 2015 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016. - Căn cứ vào chương trình công tác đoàn và phong trào TTN chi đoàn TH Vĩnh Hòa B năm 2015. Chấp hành sự chỉ đạo của BGH và Chi bộ nhà trường Năm 2015 tập thể BCH chi đoàn TH Vĩnh Hòa B đã tổ chức, thực hiện công tác đoàn và phong trào TTN đạt được một số kết quả như sau: A.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 1/ Những điều kiện th

https://tailieuhoctap.com/bai-viet/bao-cao-tong-ket-cong-tac-doan-va-phong-trao-ttn-nam-2015-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2016.g17j0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khác