Tính vận tốc

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

Một địa điểm A cách địa điểm B 24km. Vào lúc 6 giờ một người đi bộ từ A về B. Đến 7 giờ 20 phút, một người đi xe đạp từ A đuổi kịp người đi bộ lúc 7 giờ 50 phút. Đến B người đi xe đạp quay về A ngay và gặp lại người đi bộ lúc 9 giờ 20 phút. Tính vận tốc của người đi bộ và người đi xe đạp?

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Đại lượng và đo đại lượng | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Tính vận tốc, Đại lượng và đo đại lượng. Một địa điểm A cách địa điểm B 24km. Vào lúc 6 giờ một người đi bộ từ A về B. Đến 7 giờ 20 phút, một người đi xe đạp từ A đuổi kịp người đi bộ lúc 7 giờ 50 phút. Đến B người đi xe đạp quay về A ngay v

https://tailieuhoctap.com/bai-viet/tinh-van-toc.4nui0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan