Vua nào đánh hổ, khiến tướng nhà Đường sợ phát bệnh mà chết?

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

Vua nào đánh hổ, khiến tướng nhà Đường sợ phát bệnh mà chết?

 • 18:46 28/05/2018

 Đây là ngôi làng duy nhất của nước ta từng sinh ra hai vua của hai triều đại khác nhau cùng nhiều danh nhân khác.

Vua nao danh ho, khien tuong nha Duong so phat benh ma chet? hinh anh 1

Câu 1: Ngôi làng cổ nào ở Hà Nội được biết đến là “đất hai vua”?

 • Mông Phụ
 • Làng Cựu
 • Đường Lâm
 • Cự Đà
Vua nao danh ho, khien tuong nha Duong so phat benh ma chet? hinh anh 2

Câu 2: Đường Lâm được công nhận là làng cổ đầu tiên của nước ta vào năm nào?

 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
Vua nao danh ho, khien tuong nha Duong so phat benh ma chet? hinh anh 3

Câu 3: Vị thám hoa nổi tiếng nào sinh ra ở làng Đường Lâm?

 • Đặng Ma La
 • Giang Văn Minh
 • Quách Đình Bảo
 • Cả 3 người trên
Vua nao danh ho, khien tuong nha Duong so phat benh ma chet? hinh anh 4

Câu 4: Giang Văn Minh đỗ thám hoa dưới thời triều đại nào?

 • Trần
 • Hậu Lê
 • Nguyễn
Vua nao danh ho, khien tuong nha Duong so phat benh ma chet? hinh anh 5

Câu 5. Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng từng có công đánh đuổi quân xâm lược nào?

 • Hán
 • Tùy
 • Đường
 • Tấn
Vua nao danh ho, khien tuong nha Duong so phat benh ma chet? hinh anh 6

Câu 6. Viên quan đô hộ nào sợ nghĩa quân Phùng Hưng đã phát bệnh mà chết?

 • Tô Định
 • Dương Sàn
 • Cao Chính Bình
 • Trần Bá Tiên
Vua nao danh ho, khien tuong nha Duong so phat benh ma chet? hinh anh 7

Câu 7. Người Đường Lâm nào đã ví chủ tướng của kẻ thù là “đứa trẻ khờ dại”?

 • Ngô Quyền
 • Phùng Hưng
 • Giang Văn Minh
 • Phan Kế Toại
Vua nao danh ho, khien tuong nha Duong so phat benh ma chet? hinh anh 8

Câu 8. Di tích lịch sử - văn hóa nào hiện nay còn ở Đường Lâm?

 • Lăng Ngô Quyền
 • Chùa bà chúa Mía
 • Đền thờ Phùng Hưng
 • Cả 3 di tích trên

 Khởi nghĩa Phùng Hưng thắng lợi Với kế hoạch chia quân đánh địch, nghĩa quân của Phùng Hưng nhanh chóng giành thắng lợi.

Nguyễn Thanh Điệp

Video: VTV

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Cuộc đời và nhân vật | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Vua nào đánh hổ, khiến tướng nhà Đường sợ phát bệnh mà chết?, Cuộc đời và nhân vật. Vua nào đánh hổ, khiến tướng nhà Đường sợ phát bệnh mà chết? 18:46 28/05/2018 Đây là ngôi làng duy nhất của nước ta từng sinh ra hai vua của hai triều đại khác nhau cùng nhiều danh nhân khác. Câu 1: N

https://tailieuhoctap.com/baivietcuocdoivanhanvat/vua-nao-danh-ho-khien-tuong-nha-duong-so-phat-benh-ma-chet.11z00q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan