Những thành phố đầu tiên của Việt Nam có đèn điện

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

Những thành phố đầu tiên của Việt Nam có đèn điện

 • 18:00 01/09/2019
Nhung thanh pho dau tien cua Viet Nam co den dien hinh anh 1

Câu 1: Những thành phố đầu tiên của nước ta được chiếu sáng bằng đèn điện?

 • Hà Nội
 • Hải Phòng
 • Sài Gòn
 • Cả 3 phương án trên
Nhung thanh pho dau tien cua Viet Nam co den dien hinh anh 2

Câu 2: Đèn điện xuất hiện ở nước ta dưới thời toàn quyền nào?

 • Armand Rousseau
 • Albert Saraut
 • Paul Doumer
 • Maurice Long
Nhung thanh pho dau tien cua Viet Nam co den dien hinh anh 3

Câu 3. Tên gọi Hà Nội ra đời dưới thời vua nào?

 • Lý Thái Tổ
 • Lê Thái Tổ
 • Gia Long
 • Minh Mạng
Nhung thanh pho dau tien cua Viet Nam co den dien hinh anh 4

Câu 4: Tên gọi đầu tiên của Hà Nội xuất hiện trong chính sử?

 • Tống Bình
 • Long Đỗ
 • Đại La
 • Thăng Long
Nhung thanh pho dau tien cua Viet Nam co den dien hinh anh 5

Câu 5: Đâu là tên gọi của Hà Nội trong lịch sử?

 • Đông Đô
 • Đông Quan
 • Đông Kinh
 • Cả 3 tên gọi trên
Nhung thanh pho dau tien cua Viet Nam co den dien hinh anh 6

Câu 6: Bắc Thành là tên gọi của Hà Nội dưới thời vua nào?

 • Quang Trung
 • Tự Đức
 • Thiệu Trị
 • Hàm Nghi
Nhung thanh pho dau tien cua Viet Nam co den dien hinh anh 7

Câu 7: Vua đầu tiên đặt tên Hà Nội ngày nay là Thăng Long?

 • Lý Bí
 • Lý Công Uẩn
 • Lý Càn Đức
 • Lý Long Tường
Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Cuộc đời và nhân vật | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Những thành phố đầu tiên của Việt Nam có đèn điện, Cuộc đời và nhân vật. Những thành phố đầu tiên của Việt Nam có đèn điện Hà Sơn 18:00 01/09/2019 Câu 1: Những thành phố đầu tiên của nước ta được chiếu sáng bằng đèn điện? Hà Nội Hải Phòng Sài Gòn Cả 3 phương án trên Câu 2:

https://tailieuhoctap.com/baivietcuocdoivanhanvat/nhung-thanh-pho-dau-tien-cua-viet-nam-co-den-dien.7k760q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khác