Những thành phố đầu tiên của Việt Nam có đèn điện

 • 02/09/2019 05:21:37
 • 0 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: , dung lượng : , số trang : 0 ,tên

Chi tiết

Những thành phố đầu tiên của Việt Nam có đèn điện

 • 18:00 01/09/2019
Nhung thanh pho dau tien cua Viet Nam co den dien hinh anh 1

Câu 1: Những thành phố đầu tiên của nước ta được chiếu sáng bằng đèn điện?

 • Hà Nội
 • Hải Phòng
 • Sài Gòn
 • Cả 3 phương án trên
Nhung thanh pho dau tien cua Viet Nam co den dien hinh anh 2

Câu 2: Đèn điện xuất hiện ở nước ta dưới thời toàn quyền nào?

 • Armand Rousseau
 • Albert Saraut
 • Paul Doumer
 • Maurice Long
Nhung thanh pho dau tien cua Viet Nam co den dien hinh anh 3

Câu 3. Tên gọi Hà Nội ra đời dưới thời vua nào?

 • Lý Thái Tổ
 • Lê Thái Tổ
 • Gia Long
 • Minh Mạng
Nhung thanh pho dau tien cua Viet Nam co den dien hinh anh 4

Câu 4: Tên gọi đầu tiên của Hà Nội xuất hiện trong chính sử?

 • Tống Bình
 • Long Đỗ
 • Đại La
 • Thăng Long
Nhung thanh pho dau tien cua Viet Nam co den dien hinh anh 5

Câu 5: Đâu là tên gọi của Hà Nội trong lịch sử?

 • Đông Đô
 • Đông Quan
 • Đông Kinh
 • Cả 3 tên gọi trên
Nhung thanh pho dau tien cua Viet Nam co den dien hinh anh 6

Câu 6: Bắc Thành là tên gọi của Hà Nội dưới thời vua nào?

 • Quang Trung
 • Tự Đức
 • Thiệu Trị
 • Hàm Nghi
Nhung thanh pho dau tien cua Viet Nam co den dien hinh anh 7

Câu 7: Vua đầu tiên đặt tên Hà Nội ngày nay là Thăng Long?

 • Lý Bí
 • Lý Công Uẩn
 • Lý Càn Đức
 • Lý Long Tường
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ