3 thiếu niên nước Việt cùng đỗ đầu một khoa thi

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

3 thiếu niên nước Việt cùng đỗ đầu một khoa thi

 • 06:00 01/09/2019
3 thieu nien nuoc Viet cung do dau mot khoa thi hinh anh 1

Câu 1: Ai đỗ trạng nguyên khi mới 13 tuổi?

 • Nguyễn Sư Hồi
 • Nguyễn Hiền
 • Đặng Ma La
 • Lê Văn Hưu
3 thieu nien nuoc Viet cung do dau mot khoa thi hinh anh 2

Câu 2: Khoa thi này, ai đỗ thám hoa khi mới 14 tuổi?

 • Đặng Ma La
 • Lê Quý Đôn
 • Trương Hán Siêu
 • Trương Hanh
3 thieu nien nuoc Viet cung do dau mot khoa thi hinh anh 3

Câu 3. Bảng nhãn của khoa thi này là...?

 • Lê Quát
 • Lê Văn Hưu
 • Lê Văn Thịnh
 • Ngô Sĩ Liên
3 thieu nien nuoc Viet cung do dau mot khoa thi hinh anh 4

Câu 4: Khoa thi này được tổ chức dưới thời vua nào?

 • Trần Thái Tông
 • Trần Thánh Tông
 • Trần Nhân Tông
 • Trần Anh Tông
3 thieu nien nuoc Viet cung do dau mot khoa thi hinh anh 5

Câu 5: Danh hiệu nào lần đầu xuất hiện tại khoa thi năm 1247?

 • Trạng nguyên
 • Bảng nhãn
 • Thám hoa
 • Cả 3 danh hiệu trên
3 thieu nien nuoc Viet cung do dau mot khoa thi hinh anh 6

Câu 6: Trạng nguyên Nguyễn Hiền từng giữ chức Thượng thư bộ nào của triều Trần?

 • Bộ Lại
 • Bộ Công
 • Bộ Hộ
 • Bộ Lễ
3 thieu nien nuoc Viet cung do dau mot khoa thi hinh anh 7

Câu 7: Địa phương nào hiện nay là quê hương của Nguyễn Hiền?

 • Bắc Ninh
 • Bắc Giang
 • Nam Định
 • Hải Dương
3 thieu nien nuoc Viet cung do dau mot khoa thi hinh anh 8

Câu 8. Đóng góp của Nguyễn Hiền cho nước Việt?

 • Diệt trừ giặc giã
 • Đắp đê phát triển nông nghiệp
 • Đi sứ mở rộng bang giao
 • Cả 3 đáp án trên
Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Cuộc đời và nhân vật | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

3 thiếu niên nước Việt cùng đỗ đầu một khoa thi, Cuộc đời và nhân vật. 3 thiếu niên nước Việt cùng đỗ đầu một khoa thi Hà Sơn 06:00 01/09/2019 Câu 1: Ai đỗ trạng nguyên khi mới 13 tuổi? Nguyễn Sư Hồi Nguyễn Hiền Đặng Ma La Lê Văn Hưu Câu 2: Khoa thi này, ai đỗ thám hoa k

https://tailieuhoctap.com/baivietcuocdoivanhanvat/3-thieu-nien-nuoc-viet-cung-do-dau-mot-khoa-thi.al760q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khác