Tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch Cúm ở người.

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

UBND THÀNH PHỐ YÊN BÁI

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số: 42/PGD&ĐT-CM

V/v: Tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch Cúm ở người.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


               Yên Bái, ngày 23  tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi:Các trường MN, TH, THCS, TH&THCS thành phố Yên Bái.

 

          Hiện nay đang là thời điểm của dịch Cúm gia tăng, với thời tiết giao mùa tạo điều kiện cho vi rút cúm tồn tại và phát triển lây lan.

          Dịch Cúm AH7N9 xảy ra tại Trung Quốc từ cuối tháng 2 năm 2013, tính đến ngày 21/04/2013 đã có 96 người mắc và 18 người tử vong, 9 người đã xuất viện, hiện tại 69 người đang được điều trị.

          Tại Việt Nam, tính đến ngày 15/03/2013 chưa ghi nhận trường hợp nào viêm đường hô hấp do mắc cúm AH7N9 nhưng dịch Cúm AH5N1 trên gia cầm lại đang có chiều hướng gia tăng, lan rộng tại các tỉnh thành như: Đồng Tháp, Ninh Thuận, Quảng Ninh, Long An…và đã có 01 trường hợp ở tỉnh Đồng Tháp tử vong do nhiễm cúm AH5N1.

          Tại tỉnh Yên Bái, tình hình dịch cúm có nhiều diễn biến phức tạp, tính đến ngày 18/04/2013 đã có 02 trường hợp tử vong do nhiễm vi rút cúm AH1N1. Trên địa bàn thành phố Yên Bái, từ tháng 01/2013 đến nay đã có 265 trường hợp mắc cúm, đến ngày 23/04/2013 đã có 03 bệnh nhân được xác định nhiễm cúm AH1N1 tại tổ 50 phường Nguyễn Thái Học trong đó có 01 trường hợp là học sinh THCS.

          Thực hiện Công văn số 271/UBND- TTYT ngày 22 tháng 04 năm 2013 của UBND thành phố Yên Bái về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch Cúm ở người, để chủ động ngăn chặn dịch xâm nhập, lây lan và hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp trên địa bàn thành phố mắc bệnh do cúm AH1N1, AH5N1, H7N9, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Các nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Kế hoạch đã triển khai của Phòng Giáo dục và Đào tạo: Kế hoạch số 06/KH-PGD&ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2013 về việc phòng chống dịch bệnh năm 2013; Kế hoạch số 20/KH-PGD&ĐT-CM  ngày 12 tháng 04 năm 2013 về việc đảm bảo chất lượng VSATTP năm 2013; Kế hoạch số 21/KH-PGD&ĐT-CM ngày 12 tháng 04 năm 2013 về việc phòng chống bệnh Tay- Chân- Miệng năm 2013.

          - Các nhà trường đặc biệt chú ý tăng cường công tác tuyên truyền về dịch bệnh, giáo dục sức khỏe sâu rộng để nâng cao nhận thức và thực hành cho  toàn thể CB, GV, NV, HS, PHHS của nhà trường về các biện pháp phòng chống cúm AH1N1 và cúm AH5N1, cúm AH7N9, cúm mùa và các dịch bệnh khác trên người bằng nhiều hình thức: trực tiếp và gián tiếp qua các hệ thống thông tin đại chúng có hiệu quả.

- Làm tốt công tác vệ sinh trường lớp học, vệ sinh cá nhân, phun thanh khiết lớp học có học sinh mắc bệnh, đồng thời, theo dõi các học sinh có tiếp xúc với học sinh bị bệnh.

- Tăng cường công tác phối hợp với cơ quan y tế, chính quyền địa phương, nhân dân nơi nhà trường đóng về công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm ở người.

- Thường xuyên báo cáo số học sinh nghỉ do có những biểu hiện nhiễm cúm đặc biệt khi phát hiện trường hợp mắc bệnh đầu tiên về PGD&ĐT  để có ý kiến chỉ đạo, biện pháp xử lý tránh lây lan ra cộng đồng (Báo cáo qua bộ phận chuyên môn: ĐT- 3866796 hoặc 01238688189- Đ/C Việt Hoa vào trước 10h hàng ngày)

 Trên đây là một số nội dung cần triển khai về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch Cúm ở người của Phòng GD&ĐT thành phố, đề nghị các nhà trường nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Các trường: MN, TH, THCS, TH&THCS;

- Lãnh đạo PGD&ĐT;

- Lưu: VT,CM.

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

                       (Đã ký)

 

 

Đặng Thị Kim Oanh

 

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Công tác Đoàn - Đội | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch Cúm ởngười., Công tác Đoàn - Đội. UBND THÀNH PHỐ YÊN BÁI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 42/PGD&ĐT-CM V/v: Tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch Cúm ở người. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Yên Bái, n

https://tailieuhoctap.com/bai-viet/tang-cuong-cac-hoat-dong-phong-chong-dich-cum-o-nguoi.j7p4yq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan